Personlig networking virker (stadig)

Af Lars Ulrik Jeppesen

Hvis du skal gøre indtryk og slå igennem i dit netværk, er den personlige kontakt stadig en frontløber. Se her, hvordan du forbereder dig.

I tider med stigende brug af sociale medier kan den personlige kontakt og det fysiske møde fortsat noget, som hverken Facebook eller andre sociale medier kan. Kropssprog, øjenkontakt, et godt smil og udvikling af den personlige relation virker stadig bedre, når to eller flere personer mødes.

Sociale medier er geniale til …

hurtig etablering af nye kontakter, til at holde styr på eller genfinde gamle kontakter og er en god og effektiv måde at udveksle korte beskeder og aftaler med.

Den personlige kontakt styrker …

dine muligheder for alvor at lære nye personer at kende, og giver dig de bedste muligheder for at præsentere dig selv.

Din profil

Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvordan du præsenterer dig selv såvel virtuelt som personligt. Du behøver ikke have en stor masterplan for dit personlige brand, men når du bevæger dig rundt på de sociale platforme – og i den parallelle fysiske verden – kan du med mellemrum stille dig tre spørgsmål:

  • Hvad vil jeg genkendes på?
  • Hvad gør mig interessant?
  • Hvad skal jeg huskes for?

Online profilering

Du kan med rette også stille dig ovenstående spørgsmål ved at sætte ’ikke’ foran, f.eks. hvad du IKKE vil huskes for. Med den stærke eksponering, som eksempelvis et socialt medie som Facebook kan give, er det klogt at overveje, om din online profilering er, som du ønsker. F.eks. billeder, opdatering, likes, delinger etc.

Offline profilering

Din personlige fremtoning og interpersonelle kommunikation kan være nemmere at få overblik over end den virtuelle. Men den praktiske udførelse kan være værd at træne noget mere. F.eks. er førstehåndtrykket både noget, som fylder meget i mødet med andre, og noget som i sagens natur kan være svært at gøre om.

Forberedelse virker

Er du godt forberedt, vil du også være klar til at præstere, når du networker personligt og face-to-face med andre mennesker. Brug de ovenstående tre spørgsmål og gerne sammen med dette skema.

Spørgsmål Karakteristika Positivt Værdi
Hvad vil jeg genkendes på? Faglige eller personlige kompetencer, der kendetegner mig. Hvordan viser jeg det? Hvilken adfærd vil understrege dette? Hvordan kan andre få en god oplevelse af dette og tillid til mig, når de møder mig?
Hvad gør mig interessant? Spidskompetencer eller særlige erfaringer. Storytelling eller det gode eksempel, som jeg kan bruge i min personlige præsentation. Hvordan kan andre få gavn af dette? Hvad skal de gøre, hvad skal jeg gøre?
Hvad skal jeg huskes for? Bedrifter, præstationer eller …? Succeshistorien, resultatet eller pointen, der kan understøtte ovenstående. Hvordan efterlader du indtrykket, så det huskes? F.eks. en aftale om videre opfølgning.

Elevatortalen – din personlige præsentation

Her er artiklen Er du klar til elevatortalen? Artiklen handler om at bruge elevatortalen ved jobsamtaler.

Men du kan med fordel også bruge elevatortalen som udgangspunkt for din personlige præsentation, når du netværker.