Personprofil med leder-feedback

At opnå resultater som leder kræver indsigt og klarhed over typiske personlige reaktionsmønstre i en krævende kontekst.

Ledere er altid kulturbærende i organisationer og skal derfor konsekvent kunne handle kontrolleret og med selvindsigt. Det fordrer, at man, som leder, er bevidst om sine mest fremtrædende karakteristika og kan agere i en autentisk balance med dem.

CA tilbyder personlig sparring om din lederstil med udgangspunkt i testværktøjerne People Test Person og People Test Logic. PTP er en veldokumenteret personanalyse, som afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber. PTL giver, i modsætning til mange andre intelligenstests, en detaljeret profil af lederens intelligens og logiske formåen inden for seks forskellige matematiske og logiske intelligens områder. Testværktøjet er udviklet over 12 år og bruges i dag af en række nationale og internationale virksomheder.

Målgruppe: Ledere med ledelseserfaring.

Book en session på tlf. 3314 9045 eller via e-mail: ca@ca.dk . Angiv "lederprofil" i emnefeltet.

Læs mere om: IQ-test og personlighedstest - lær din personprofil at kende > 


Læs mere om CA's muligheder og tilbud: CA a-kasse for ledere >