Pro Union

Pro Union er interesseorganisationen for de studerende på studiet Erhvervsøkonomi og Projektledelse (HA pro.), samt paraplyorganisation for faglige og sociale initiativer på studiet.

Som fagligt og socialt samlingspunkt promoverer Pro Union de studerendes kompetenceprofil og fungerer som bindeled mellem de studerende og virksomheder i erhvervslivet.

Pro Union tilbyder de studerende kompetencekurser, virksomhedsbesøg og lignende studierelevante arrangementer. I samarbejde med erhvervslivet ønsker Pro Union at styrke de studerendes kompetencer og forberede dem bedst muligt til arbejdsmarkedet.

Skulle du have nogle spørgsmål eller ønsker at vide mere om HA pro., så kontakt Pro Union på kontakt@prounion.dk eller find os på Facebook.