Rise of imperfection - Storhedstid for det uperfekte

Af Kristina Skovgaard Pedersen, Communications Researcher, det kommunikationsstrategiske bureau Carat Deep Blue

Et nøgleord i dagens samfund er transparens. Der skal være gennemsigtighed, og forbrugeren har et stigende behov for at kunne gennemskue ikke blot egenskaber ved de produkter de køber, men også værdierne hos de virksomheder de støtter ved køb af produkter.

Denne tendens har vagt mange skrupler hos virksomhederne, som nu har fået endnu mere travlt med at rydde op og dække over elementer i virksomheden, som ikke stemmer overens med det perfekte image, de ønsker at udtrykke. Men er der overhovedet grund til bekymring? Dette er netop et tema, der bearbejdes i Carat Deep Blues trendanalyse Pulse 11 i forbindelse med trenden ’Rise of Imperfection’. 

Troen på den perfekte virksomhed er falmet – for helt ærligt, hvem er perfekt? Nobody’s perfect! Forbrugerne er derfor ikke længere på jagt efter den perfekte virksomhed, men tiltrækkes i højere grad af det ærlige – også selvom det er uperfekt.

Udtryk din sande identitet og skab tryghed

Der er ingen grund til at bruge oceaner af energi på at fremstå perfekt, idet signalering af perfektionisme mod hensigt kan komme til at fremstå utroværdigt og som et forsøg på at skjule fejl og mangler. Åbenhed om egne svagheder – hos virksomheder såvel som hos privatpersoner – udtrykker selvsikkerhed grundet indikation af en selvopfattelse, der er tilstrækkelig stærk til at kunne bære eventuelle svagheder. På den måde fungerer virksomheders åbenhed, trods små skønhedsfejl, som en indikation af styrke, hvilket kan have en tryghedsskabende effekt på forbrugeren.

Fejl = menneskelighed

Der er vel en grund til, at det hedder skønhedsfejl? – alle mennesker laver fejl, og det er netop dét, der karakteriserer os som mennesker og ikke maskiner. Gennem skønhedsfejl og unikke fremstillinger er det altså muligt at udtrykke en menneskelighed, som karakteriserer kvalitet. Skønhedsfejl har på den måde fået en ny betydning og associeres med ærlighed, troværdighed og kvalitet, som netop er dét forbrugeren vil have.

Dette ses eksempelvis i skobranchen, hvor den italienske skoproducent Roberto Del Carlo i hver skoæske vedlægger et brev, hvor der redegøres for, at fejl og afvigelser på produktet skal ses som et kvalitetsstempel og som et tegn på, at der er tale om håndværk – selvom det gør produktet uperfekt, er det også det, der gør det unikt og autentisk. Ligeledes er det samme karakteristika, der gør eksempelvis håndlavet chokolade særligt attraktivt.

En bidragsyder til personlighedsdannelse

Ved et forbrug af sådanne produkter identificerer forbrugeren sig altså med den ægthed produkterne og dermed producenten udtrykker. På den måde vil forbrug af bestemte produkter i højre grad blive et udtryk for personlighed, hvorom Mads Thimmer fra Innovation Lab siger: ”Du vil kunne genkende mere af dig selv i de tjenester, produkter og virksomheder, du støtter med dit forbrug”. Herved tydeliggøres vigtigheden af, at virksomhederne lytter til forbrugernes appel om at erstatte overfladiske facader med dybde, ægthed og gennemsigtighed.

NB. Citaterne er hentet fra Pulse11, som er Carat Deep Blues årlige trendudgivelse.