Sæt de gode mål!

Af Lars Ulrik Jeppesen

At arbejde projektorienteret uden fokus og målsætninger – en dårlig cocktail!

At være effektiv i projektet uden at arbejde med mål og målsætninger er lige så nytteløst som Yin uden Yang. Hvis I ikke har mål med de ting, I skal foretage jer i projektet, så ved I ikke, om I når derhen, I gerne vil, og så vil alle gode intentioner være spild af tid. Det er ligesom med ’Alice i Eventyrland’ – når hun ikke ved, hvor hun skal hen, er det ligegyldigt, om hun går til højre eller venstre ved en skillevej – der er ingen retning med hendes færden. Og det er netop sagt, at ’mål skaber retning’, ’mål skaber overblik’ og ’målene viser vejen’.

Så hvis I i projektsammenhænge vil blive mere effektive og frigøre mere tid og ressourcer til at nå de vigtige ting i projektet, må I arbejde fokuseret med målsætninger.

 

SMART ØF – En målsætningsmodel

SMART ØF-modellen

Sæt jer et mål for en del af projektet fx ressourcebelastning, dataindsamlingen eller milepæle. Næste skridt bliver at afprøve, om jeres målsætninger også er gode og holdbare – til dette kan I bruge SMART ØF modellen.

Hensigten med modellen er IKKE, at den skal hjælpe jer med at sætte mål for de ting, I gerne vil nå eller de områder, hvor I gerne vil øge effektiviteten. Modellen er mere at betragte som en tjekliste til at se på kvaliteten af målsætningerne. Modellens dele er:

 

Mål skal være SPECIFIKKE; hvis jeres mål ikke er specifikke ej heller konkrete, så ved I ikke, hvornår I er nået i mål. Det er ikke nok at sætte et mål om fx at lave en god præstation, I bliver nødt til at være mere specifikke.

Mål skal være MÅLBARE; mål, som I ikke kan måle på, er nytteløse. Hvis I ikke kan se, om I er nået tættere på, ved I ikke, om aktiviteterne er succeser eller ej.

Mål skal være ATTRAKTIVE; dette punkt drejer sig om motivation. Hvis jeres mål ikke er attraktive at gå efter, så mister I med sikkerhed lysten og tålmodigheden.

Mål skal være REALISTISKE; samtidig med at mål skal være attraktive, skal de dertil være realistiske. I skal med andre ord ’sætte overlæggeren’ på et niveau, hvor den både er attraktiv at gå efter og realistisk at nå.

Mål skal være TIDSFASTSATTE; uden deadlines for de ting, I skal nå, er chancen for at nå i mål mindre. Jeg plejer at sige, at I skal have et T0 (tidspunktet, hvor I skal starte på at arbejde på jeres mål) og et T1, (tidspunktet, hvor I skal være nået i mål).

Mål skal være ØKOLOGISKE; når vi hører ordet økologi, tænker vi ofte på mælk og gulerødder. Men med økologi menes, at der er sammenhæng i tingene, at jeres mål hænger sammen (og ikke spænder ben for hinanden). Så de mål, I sætter, må ikke stride mod andre mål/målsætninger, I har.

Mål skal være FORMULEREDE SKRIFTLIGT OG POSITIVT; det er blevet påstået, at forskellen på et mål og en drøm er, at målet har en deadline, og at det er skrevet ned. Vi har som mennesker en større tendens til at gå efter og nå de mål, vi skriver ned – vi er simpelthen mere committede.

For at operationalisere SMART-ØF modellen yderligere, bør I følge disse principper…

  1. Sig, hvad I vil, frem for hvad I IKKE vil
  2. Gør målene udfordrende og realistiske
  3. Mulighed for direkte indflydelse på målet
  4. Mål fremskridt
  5. Check jeres ressourcer
  6. Find ud af, hvad omkostningerne er
  7. Lav en handlingsplan

Princip 1

Sig, hvad I vil, frem for hvad I IKKE vil– Hvad er vores mål? Og hvad vil det give os at nå jeres mål? (Hvad er udbyttet?)

Princip 2

Gør målene udfordrende og realistiske - Spørg jer selv: Hvad skal det til for, at vi når målet? Og hvilke forhindringer kan der være?

Princip 3

Mulighed for direkte indflydelse på målet – Har I taget stilling til følgende: Hvad betyder det, at dette mål er under kontrol? Og hvad kan vi selv gøre for at nål vores mål?

Princip 4

Måle fremskridt – Spørg jer selv: Hvordan vil vi opnå målene? Hvornår ved vi om målene er nået? Hvordan vil vi måle fremskridt? Og hvordan ved vi, at vi har nået målene?

Princip 5

Check jeres ressourcer – Hvilke ressourcer har vi til rådighed? Hvad har vi brug for, for at kunne nå disse mål? Og hvordan kan vi hjælpe hinanden med at nå i mål?

Princip 6

Find ud af, hvad omkostningerne er? – Forhold jer til:Hvordan skal det fejres, når vi når målet/målene? Og hvad skal der ske, hvis vi ikke når det/dem?

Princip 7

Arbejd med en handlingsplan – Sæt tid og milepæle på projektet og udform via de øvrige principper en plan, der hjælper jer på vej.