Satser og ydelser – det får du i dagpenge m.m.

Hvor meget får man i dagpenge?
Her kan du se dagpengesatser, dimittendsats, efterlønssats - og andre ydelsessatser.

Dagpengesatser og andre satser er fastsat af staten og reguleres en gang om året. 

Dagpengesatserne 2019

I tabellen neden for, kan du se de gældende dagpengesatser for 2019. 

Alle satserne er angivet før skat.

 Dagpengesats

pr. måned (før skat) i 2019

Maksimal dagpengesats, fuldtid

18.866 kr

Maksimal dagpengesats, deltid

12.577 kr
Dimittendsats - fuldtid - forsørger 15.470 kr

Dimittendsats - fuldtid - ikke forsørger

13.489 kr
Dimittendsats - deltid - forsørger 10.313 kr

Dimittendsats - deltid

8.993 kr

Efterløn (91 %) når 2 årsregel ikke er opfyldt, fuldtid

17.168 kr

Efterløn (91 %) når 2-årsregel ikke er opfyldt, deltid

11.445 kr

Efterløn (100 %) når 2-årsregel er opfyldt, fuldtid

18.866 kr

Efterløn (100 %) når 2-årsregel er opfyldt, deltid

12.577 kr

 

Omregningssats

 I 2019 er omregningssatsen 241,73 kr.

Den skal vi bruge ved omregning af indtægter til timer, f.eks. ved ukontrollabel beskæftigelse og modregning af pension. Omregningssatsen for 2019 gælder for indtægter vedrørende arbejde fra og med den 1. januar 2019.

G-dage  

Hel godtgørelse

871 kr

Halv godtgørelse

436 kr

G-dage er betegnelsen for første og anden ledighedsdag, som arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for.

 

CA Lønsikring

Med CA Lønsikring kan du få et supplement til dagpengene, hvis du bliver ledig. Du bestemmer selv, hvor stor sikkerhed du vil have. Du kan vælge lige fra 2.000 kroner til 40.000 kroner mere om måneden som supplement til dagpengene i op til 12 måneder - dog max 90 % af din løn.

Hvornår skal jeg indsende dagpengekortet?

Her kan du se, hvornår du skal udfylde og indsende dit dagpengekort.

FAQ

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.

FAQ - oftest stillede spørgsmål