Satser og ydelser – det får du i dagpenge m.m.

Hvor meget får man i dagpenge?
Her kan du se dagpengesatser, dimittendsats, efterlønssats - og andre ydelsessatser.

Dagpengesatser og andre satser er fastsat af staten og reguleres en gang om året. 

Nye dagpengesatser i 2021

I tabellen neden for, kan du se de gældende dagpengesatser for 2020 samt de nye satser, der træder i kraft pr. 1. januar 2021. 

Alle satserne er angivet før skat.

 Dagpengesats

pr. måned (før skat) i 2020 pr. måned (før skat) i 2021

Maksimal dagpengesats, fuldtid

19.083 kr 19.322 kr

Maksimal dagpengesats, deltid

12.722 kr 12.881 kr
Dimittendsats - fuldtid - forsørger 15.648 kr 15.844 kr

Dimittendsats - fuldtid - ikke forsørger

13.644 kr 13.815 kr
Dimittendsats - deltid - forsørger 10.432 kr 10.562 kr

Dimittendsats - deltid - ikke forsørger

9.096 kr 9.210 kr.

Efterløn (91 %) når 2 årsregel ikke er opfyldt, fuldtid

17.366 kr 17.583 kr

Efterløn (91 %) når 2-årsregel ikke er opfyldt, deltid

11.577 kr 11.722 kr

Efterløn (100 %) når 2-årsregel er opfyldt, fuldtid

19.083 kr 19.322 kr

Efterløn (100 %) når 2-årsregel er opfyldt, deltid

12.722 kr 12.881 kr

Øvrige satser

G-dage

G-dage er betegnelsen for første og anden ledighedsdag, som arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for.

Omregningssatser

I 2021 er omregningssatsen 251,99, når vi beregner dit fradrag i dine dagpengeudbetalinger. Den bruges når du f.eks. har indtægter ved ukontrollerbart arbejde og ved modregning af pension.

Omregningssatsen for 2021 er 126,81, når vi skal omregne din indtægt til timer og bruge dem til, at du undgår at få karens, forlænge din 2-årige dagpenge eller til optjening af en ny dagpengeret. Det kan f.eks. være indtægt fra honorararbejde, ukontrollerbart arbejde, B-indkomst og selvstændig virksomhed. Omregnet indkomst fra selvstændig virksomhed kan dog kun bruges til at optjene en ny dagpengeret og ikke til at undgå karens eller forlænge dagpengeretten. Obs! I perioden 1. januar til 30. april 2021 var omregningssatsen 126,69.

Befordringsgodtgørelse ved aktivering

Hvis du er i aktivering, kan du i nogle tilfælde få bevilget godtgørelse af din transport, hvis du har mere end 24 km transport om dagen. Du skal ansøge om godtgørelse hos dit Jobcenter. Hvis jobcenteret godkender befordringsgodtgørelsen, er det a-kassen, der står for at udbetale ydelsen. 

Øvrige satser 2020 2021

Godtgørelse for hel G-dag

881 kr 892 kr

Godtgørelse for halv G-dag

441 kr 446 kr
Omregningssats ved fradrag i dagpenge 247,53 kr 251,99 kr
Omregningssats ved optjening af rettigheder – f.eks. ved indkomst fra selvstændig virksomhed 123,96 kr 126,69 kr
Befordringsgodtgørelse pr. km over 24 km/dag  ikke mulig 0,95 kr

CA Lønsikring

Med CA Lønsikring kan du få et supplement til dagpengene, hvis du bliver ledig. Du bestemmer selv, hvor stor sikkerhed du vil have. Du kan vælge lige fra 2.000 kroner til 60.000 kroner mere om måneden (dog max 90 % af din løn) som supplement til dagpengene i perioder på op til 12 måneder ad gangen.

Hvornår skal jeg indsende dagpengekortet?

Her kan du se, hvornår du skal udfylde og indsende dit dagpengekort.

FAQ

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.

FAQ - oftest stillede spørgsmål