Snart færdig med studiet?

Når du afslutter din uddannelse, skal du være opmærksom på en række regler, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Først og fremmest skal du give CA besked senest 14 dage, efter du har modtaget din sidste karakter. Du skal give os besked, uanset om du læser videre, starter i arbejde eller skal søge om dagpenge.

Selvom du får SU i måneden ud, når du afslutter din uddannelse, har du stadig ret til at få udbetalt dagpenge i samme måned – du har altså ret til begge ydelser i denne måned. Dette gælder ikke, hvis du læser videre på en ny uddannelse.

Udskydelse af forventet dimissionsdato

Hvis du er medlem af CA og ved, at du dimitterer senere end den dato, som vi har stående i systemerne, skal du opdatere denne formular (kræver NemID): Udskydelse af forventet dimissionsdato >

Dét skal du huske, når du dimitterer:

1. Giv CA besked, når du afslutter uddannelsen senest 14 dage efter din uddannelse er gennemført*. Brug dette link Skift til dimittend efter endt uddannelse i CA's Selvbetjening (kræver Nem-ID)

2. Hvis du ønsker at søge dagpenge, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk og sende en ledighedserklæring til CA. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på Jobnet.dk.

OBS: Hvis du har været medlem af CA i mindst ét år, før din uddannelse slutter, har du ret til dagpenge dagen efter, du modtager din sidste karakter. Derfor skal du være tilmeldt hos Jobcenteret fra denne dag. Læs mere om din dagpengeret som nyuddannet her

3. Hvis du har et studiejob skal du læse reglerne her, da det ellers kan gå ud over dine muligheder for dagpenge.  

4. Har du en selvstændig virksomhed er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke regler der gælder, hvis du vil fortsætte virksomheden og samtidig modtage dagpenge. I de fleste tilfælde kan du godt fortsætte virksomheden, men det kræver, at du opfylder en række betingelser. Blandt andet er det vigtigt, at du ikke holder for længe ferie, inden du melder dig ledig. Læs nærmere her.

5. Hvis du har opholdt dig i udlandet under dit studie, skal du have bopæl og ophold i Danmark senest 14 dage efter du afslutter dit studie.

*Hvornår er din uddannelse afsluttet?

Hovedreglen er, at din uddannelse er afsluttet den dag, hvor du har fået din sidste karakter: 

  • Hvis du afslutter din uddannelse med et speciale eller en hovedopgave: Datoen for offentliggørelsen af din karakter. Afslutter du med et speciale, som du ikke skal forsvare mundtligt, kan uddannelsen anses for gennemført den dag, din vejleder og censor(er) har skrevet under på en forhåndsgodkendelse. Ellers vil det være den dag, du får din karakter.
     
  • Hvis du afslutter din uddannelse med en eksamen: Mundtlig eksamen: Datoen for din afsluttende mundtlige eksamen. Skriftlig eksamen: Datoen for offentliggørelsen af din karakter.

Du kan også bruge datoen for udstedelsen af dit eksamensbevis udstedes.  

Hvis du ikke har meldt dig i a-kasse senest 14 dage efter du har fået din karakter eller forhåndgodkendelse, kan uddannelsens afslutning også regnes fra den dato, hvor dit eksamensbevis udstedes. 

Beviset skal dog være udstedt senest 2 måneder efter endt uddannelse. 

Når du har afsluttet dit studie vil du typisk stå i en af nedenstående situationer:

Med mindre du vælger at læse videre på en overbygning, vil dit gratis studiemedlemskab ophøre, og du vil skulle betale kontingent.

Læser videre på en overbygning

Er du studiemedlem hos os så skal du blot huske at udfylde blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse. På blanketten kan du oplyse at du fortsætter på en overbygning. Vi sørger for at forlænge dit gratis studiemedlemskab og sender dig en bekræftelse omkring dette inden for kort tid.

Hvis ikke du har udfyldt Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse-blanketten, og vi først efterfølgende er blevet bekendt med, at du læser videre, skal du udfylde blanketten Ansøgning om kontingentfritagelse – studerende.

 

Har fuldtidsjob

Du skal huske at udfylde blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse, så vi får bekræftet at din uddannelse er afsluttet. Ved at udfylde blanketten gør du brug af dine dimittendrettigheder, så du kan få ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

Du vil få dimittendsatsen på baggrund af dit afsluttede studie, men vil allerede efter tre måneders sammenhængende arbejde kunne få en beregnet sats som vil kunne træde i kraft 6 måneder efter du afsluttede din uddannelse. Med en indtægt på minimum 23.371,- kr./md. før SKAT (2022-tal) vil du kunne være berettiget til den maksimale dagpengesats.

Her kan du se de aktuelle dagpengesatser

 

Fortsætter i studiejob eller har deltidsarbejde som lønmodtager eller selvstændig

Som nyuddannet kan du godt fortsætte på dit studiejob, selv om du søger om dagpenge. Det er dog en forudsætning, at du indsender en kopi af din kontrakt samt får din arbejdsplads til at underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal være modtaget i CA senest 5 uger efter, at din dagpengeret træder i kraft. Hvis du har deltidsarbejde uden opsigelsesvarsel, skal du enten udfylde oplysning om beskæftigelse som lønmodtager og behøver ikke sende os en frigørelsesattest.

Du får ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 2 år, når vi har godkendt din ansøgning. 30 ugers perioden omfatter alt deltidsarbejde - dvs. både deltidsarbejde som lønmodtager og, hvis du har haft en selvstændig bibeskæftigelse. Dine arbejdstimer vil blive modregnet dine dagpenge. Når du modtager supplerende dagpenge, skal du stadigvæk stå til rådighed for arbejdsmarkedet dvs., samme regler gælder, som hvis du var fuldt ledig.

Hvis du ikke vil fortsætte i dit studiejob efter, at du er blevet færdiguddannet, skal du have opsagt og fratrådt din stilling senest dagen INDEN du afslutter uddannelsen. Gør du det senere, bliver du pålagt en karantæne på 3 uger, hvor du ikke kan få dagpenge. Karantænen kan kun afvikles i en periode, hvor du har ret til dagpenge – det vil sige, at perioder, hvor du fx holder ferie eller af andre årsager ikke er jobsøgende, ikke tæller med.

Siger du dit arbejde op, før du har opbrugt retten til 30 uger med supplerende dagpenge, er du også omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og vil få 3 ugers karantæne. Du kan opsige dit deltidsarbejde til fratrædelse på det tidspunkt, de supplerende dagpenge ophører uden at få karantæne.

Hvis du har en selvstændig virksomhed

Der er mulighed for at få dagpenge, selvom du har en selvstændig virksomhed, som du arbejder i på deltid - læs nærmere her om betingelserne. Driver du selvstændig virksomhed, skal du sammen med ledighedserklæringen indsende blanketten Oplysningsblanket om aktiviteter som selvstændig / freelancer. Du kan udfylde blanketten elektronisk på Selvbetjening på vores hjemmeside. Du skal bruge dit NemID til at logge ind.

Her kan du læse nærmere om deltidsarbejde, mens du modtager dagpenge.

 

Er ledig og ønsker dagpenge

Det er vigtigt at du udfylder blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse, så vi får bekræftet afslutningen på din uddannelse og du får erhvervet dig retten til at kunne få dagpenge.

Har du været medlem hos os i minimum 1 år, vil du allerede være dagpengeberettiget dagen efter dit studie er afsluttet. Har du været medlem i mindre end 1 år, så er der en måneds karens før du er dagpengeberettiget. F.eks. afsluttende eksamen den 24/8, dagpengeret fra 25/9. I karensperioden kan du muligvis få et udlæg fra dit lokale jobcenter. Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere

For at søge om dagpenge skal du:

Dimittendsatsen er i 2022 på 15.868,- kr./md., hvis du er forsøger, og 13.836,- kr./md. (før SKAT), hvis du ikke er forsørger. Der udbetales ikke dagpenge for lørdag og søndag, men kun for hverdage. Dagpengene betales bagud og udbetales den sidste bankdag i måneden, når du har indsendt dagpengekort for perioden.

Her finder du oversigten over, hvornår du skal indsende dit dagpengekort

 

Er ledig men ønsker ikke dagpenge

Du behøver ikke at gøre brug af din ret til dagpenge lige efter du afslutter din uddannelse, hvis du f.eks. ønsker at rejse.

Det er dog vigtigt at du får udfyldt blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse senest 14 dage efter du afslutter din uddannelse.

Du kan vente med at søge dagpenge i op til 2 år efter din uddannelse er afsluttet uden det nødvendigvis stiller dig dårligere, hvis du efterfølgende ønsker at søge om dagpenge.

Du kan få dine danske dagpenge med til jobsøgning i et andet EØS-land  i op til 3 måneder. Læs mere her

 

Decorative

Udskydelse af forventet dimissionsdato

Hvis du er medlem af CA og ved, at du dimitterer senere end den dato, som vi har stående i systemerne, skal du opdatere denne formular (kræver NemID): Udskydelse af forventet dimissionsdato >

Endnu ikke medlem?

Bliv medlem af CA, og nyd godt af de mange fordele.

Knap: Meld dig ind i CA

Uanset om du færdiggør en bachelor eller kandidat, er det vigtigt, at du får meldt dig ind i CA senest 14 dage efter din sidste eksamen / karaktergivning for at få ret til dagpenge.

Meld dig ind som gratis studiemedlem (hvis du skal læse videre) eller som nyuddannet.