Stress af - 1: Hvad stresser dig?

Af Sanne Juel, karriererådgiver og coach, CA karrierepartner og a-kasse

Omkring 10% af danskerne i den arbejdsdygtige alder føler sig stressede. Tallet har været forholdsvis konstant gennem de sidste mange år, på trods af samfundets fokus på problemet.

Stress opleves som en spændingstilstand, der kræver vores fysiske og psykiske ressourcer. Meningen er, at vi som dyrene indstiller os på enten kamp eller flugt for at overleve. Vores oplevelse af stress er oftest relateret til, hvordan vi vælger at reagere på en situation.

Teorien bygger på Flight or Fight-instinktet, som holder os i alarmberedskab. Det siger sig selv, at et kortvarigt alarmberedskab kan være fornuftigt og ganske effektivt for at overleve, mens et langvarigt beredskab slider på både kroppen og psyken og i sidste ende kan gøre os syge.

Hvad kan give stress?

Ofte er det, der giver os stress – lidelse, smerte og ubehag – ønsket om, at noget er anderledes, end det i virkeligheden er. Typisk kan det handle om emner som:

 1. Manglende afstemning af forventninger til arbejdsopgaver
 2. Manglende stillingtagen til beslutninger eller valg
 3. Perfektionisme eller at ville bestemme alting
 4. Personlige problemer eller samlivsproblemer
 5. Arbejdspres
 6. Mobning eller dårligt psykisk arbejdsmiljø
 7. Manglende viden om opgaver   

Forklaringer

 1. Uafstemte forventninger kan danne grundlag for at føle sig forkert, og det kan slide på selvværdet. Hvad forventes der af mig? Hvad skal der til, for at jeg er en succes her på arbejdspladsen? Hvad forventer chefen, kollegaerne og kunderne af mig? Jo hurtigere du får afstemt forventningerne og tilpasset dem til dine egne forventninger, faglige kunnen og arbejdstid, jo større sandsynlighed er der for, at du trives.
   
 2. Tænk på, hvor frustrerende det er ikke at have besluttet sig. Vigtige beslutninger, der ikke træffes, kan faktisk skabe stress og smerter, fordi tingene er uforløste, og VALGET ikke er truffet. Du kan bruge unødvendig energi i vågen tilstand, og endda også når du sover. Det er afgørende at træffe en beslutning og så acceptere og erkende de konsekvenser, den medfører. Ethvert valg er samtidig et fravalg. Det kan være svært at beslutte sig, fordi dét at beslutte sig også betyder, at man afskærer noget eller nogen. Ethvert ja rummer et nej. Beslutninger udelukker andre muligheder. At beslutte er derfor også at afslutte. 
   
 3. Nobody is perfect. Det er menneskeligt at fejle. Alligevel har mange mennesker svært ved at tåle at fejle. Lær at acceptere fejl hos dig selv ved at starte med at acceptere fejl hos andre mennesker. Vær lige så blid mod dig selv, som du ville være over for et barn. Slip noget af kontrollen. Tænk over, hvor du selv kan slippe noget af kontrollen og magten. Vil du være villig til det, hvis det gør dig mindre stresset? 
    
 4. Problemer i samlivet slæbes ubevidst med på arbejde. Den bedste vaccine mod det er dialog på hjemmefronten og at være bevidst om måden, man kommunikerer på. Lær at kommunikere ud fra dine egne følelser, og udtal dig i "Jeg"-form, uden at sige: "DU ER …." Fortæl, hvordan du har det, og hvad det er, du ønsker. Viljen til god dialog bygger på anerkendelse af hinanden som mennesker og ccept af forskellighed. Forsøg at løse problemerne der, hvor de hører hjemme.
   
 5. Arbejdspres kan ikke helt undgås. Derfor er det vigtigt at definere perioden og mængden af pres. Lav klare aftaler om, hvad du mener, du kan holde til, og hvad du har brug for. Hvor længe vil presset vare? Hvad kræves der af dig? Snak derefter om belønning, afspadsering eller hvile umiddelbart efter en hård periode. Pas godt på dig selv, og kend dine egne grænser. Lær at takke nej til opgaver.
   
 6. Psykisk mobning – vær på vagt. Tal åbent om det, når du oplever det. Gå til dem, det handler om, og søg hjælp hos dine ledere. Er der intet, der ændres på trods af din ihærdighed og tålmodighed, så SIG OP, og kom et sted hen, hvor du fortjener at være, og hvor du bliver værdsat. Vær opmærksom på, om du selv har del i problematikken, og løs det, du kan.
   
 7. Manglende viden om arbejdsopgaver skaber usikkerhed og belastning. Speak up, hvis opgaverne kræver kompetencer, du ikke har, og du får brug for ekstra ressourcer. Tag eventuelt en videreuddannelse, uddeleger opgaver eller få hjælp udefra. Det kan føles som et umiddelbart nederlag at bede om hjælp, men i sidste ende vil det styrke både dig selv og virksomheden, hvis du får gjort opmærksom på udfordringen I TIDE.

To små øvelser

Hvad er det, du vælger at sige nej til de næste 14 dage med fuld bevidsthed?


Få mere inspiration og gode råd på CA's temaside om stresshåndtering >

 

MUS-bog-forsideFå flere redskaber til at gå fra stress til ro, så det er dig der styrer stressen - og ikke omvendt.

Bestil CA's e-bog og bliv klogere på stress

**Med min indsendelse af denne webform accepterer jeg, at CA kontakter mig telefonisk og/eller på e-mail med henblik på en dialog om CA's medlemsfordele, hvor der kan ske yderligere indsamling af personoplysninger. Jeg kan til hver en tid få indsigt i samt tilbagekalde mit samtykke og CA opbevarer data i maksimalt 3 år efter seneste interaktion, som beskrevet i CA's persondatapolitik. Ved afmelding, spørgsmål eller klager kontaktes CA's dataansvarlige: Kurt Wolf, persondata@ca.dk.

(*) Ja tak, jeg accepterer samtidig at CA sender mig e-mails med inspiration om karriere og studie-/arbejdsliv, invitationer til events og konkurrencer samt tilbud og rabatter fra CA og CA's samarbejdspartnere.