Travlhed eller stress?

Af Majken Blom Søefeldt, cand.psych. og souschef i Psykiatrifondens erhvervsrådgivning

Føler du dig stresset i forbindelse med dit studium eller arbejde? Kan det være svært at overskue opgaver, møder, studiejob med mere? Læs, hvordan du bør gribe stress an, og hvordan du kan forebygge den.

I en tid hvor begrebet stress helt fejlagtigt anvendes til at beskrive vores travle hverdag og arbejdsliv, er det på sin plads at stoppe op og få skilt begreberne ad igen.

Hver tiende er stresset, så det truer helbredet

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. arbejdspres og stress. 10-12 % af den danske befolkning er stressede i en sådan grad, at det kan få alvorlige konsekvenser for deres helbred, og WHO vurderer, at stress og depression i 2020 bliver den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden.

Tallene taler deres eget sprog – vi er nødt til at forholde os til fænomenet stress.

Stress er en reaktion på en belastning, der i sin yderste konsekvens kan medføre sygdom af både fysisk og psykisk karakter.

Om det kommer så vidt, afhænger af en lang række faktorer: 

 • Belastningens grad og varighed
 • Den individuelle oplevelse af belastningen
 • Personlige og miljøbestemte ressourcer hos den belastede person
 • Hvilke symptomer og hvilken grad fysiske reaktioner
 • Sygdomsdisposition hos den enkelte person

Kortvarig eller kronisk stress?

Stress kan opdeles i to typer: kortvarig og længerevarende/kronisk stress. Det er den sidste type, der kan medføre sygdom.

Kronisk stress er kendetegnet ved, at belastningen dels opleves som stor og dels står på gennem længere tid.

Ofte vil personen befinde sig i denne tilstand i månedsvis uden at kunne se en måde at undgå belastningen på eller uden at kunne finde passende måder at håndtere den på.

Ved en sådan belastning udvikles en lang række forskellige symptomer og stærkere fysiologiske reaktioner.

Almindelige symptomer på stress

Fysiske symptomer

Psykiske symptomer

Adfærdsmæssige symptomer

Hjertebanken

Anspændt

Kritisk og irritabel

Hovedpine

Træthed

Ubeslutsom

Svedeture

Søvnproblemer

Mangler overblik

Indre uro

Hukommelsesbesvær

Taler hurtigere

Mavesmerter

Koncentrationsbesvær

Afbryder andre

Muskelsmerter

Utålmodig

Øget brug af stimulanser

Appetitløshed

Rastløs

Klat-fravær

Nedsat immunforsvar

Deprimeret

Manglende engagement

 

Angst

Mindre produktiv

 

Dit eget og virksomhedens ansvar

Det gælder naturligvis om at se signalerne i tide og handle på dem – og det er både noget, den enkelte må tage ansvar for, og som virksomhederne skal være med til.

Virksomheder skal kunne handle – ikke behandle. Og det gælder uanset, om den stressudløsende faktor peger tilbage på privatsfæren, eller den er arbejdsbetinget.

Stressorerne kan være mangeartede, og ofte er stress forårsaget af flere forskellige faktorer/belastninger over tid.

Nogle af de mest almindelige årsager til stress i arbejdslivet:

 • Trusler, chikane, mobning
 • Manglende belønning (anerkendelse) for arbejdsindsatsen
 • Lav grad af indflydelse på egen arbejdssituation
 • Manglende mening i jobbet
 • Manglende støtte/feedback fra leder og kolleger
 • Uforudsigelighed
 • Konflikter
 • For høje/mange krav eller for få krav
 • Uklare forventninger
 • Støj
 • Gentagne afbrydelser

Hav fokus på stress

I PsykiatriFondens ErhvervsRådgivning har vi hver dag at gøre med virksomheder, som ønsker hjælp til, hvordan de tager hul på arbejdet med at mindske stress og fremme trivslen. Det er ikke helt ligegyldigt, hvor man starter, og hvilke initiativer der igangsættes.

Virksomhederne er nødt til at gøre sig nogle tanker om, hvad det er, de gerne vil med det udvidede fokus på stress og trivsel – altså, hvilke mål de gerne vil nå. De er nødt til at gøre op med sig selv, hvor højt de vil prioritere arbejdet, og hvilke ressourcer/kompetencer de har til at løse opgaven. Det siger sig selv, at de første vigtige skridt skal komme fra ledelsen eller have ledelsesmæssig støtte og opbakning.

Hav beredskabet parat

Lige så vigtigt det er at have en kendt handleplan/beredskabsplan til, når det går galt, og en medarbejder skal have hjælp, lige så vigtigt er det at sætte ind forebyggende og arbejde målrettet med trivselsfremmende aktiviteter og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

En model til arbejdet med stress kunne se således ud:

Model til at arbejde med stress

(klik på billedet for at se større version)


Få mere inspiration og gode råd på CA's temaside om stresshåndtering >

MUS-bog-forsideFå flere redskaber til at gå fra stress til ro, så det er dig der styrer stressen - og ikke omvendt.

Bestil CA's e-bog og bliv klogere på stress

**Med min indsendelse af denne webform accepterer jeg, at CA kontakter mig telefonisk og/eller på e-mail med henblik på en dialog om CA's medlemsfordele, hvor der kan ske yderligere indsamling af personoplysninger. Jeg kan til hver en tid få indsigt i samt tilbagekalde mit samtykke og CA opbevarer data i maksimalt 3 år efter seneste interaktion, som beskrevet i CA's persondatapolitik. Ved afmelding, spørgsmål eller klager kontaktes CA's dataansvarlige: Kurt Wolf, persondata@ca.dk.

(*) Ja tak, jeg accepterer samtidig at CA sender mig e-mails med inspiration om karriere og studie-/arbejdsliv, invitationer til events og konkurrencer samt tilbud og rabatter fra CA og CA's samarbejdspartnere.