Undervejs i dit studie

Der er masser af ting at holde styr på mens man studerer - nogle af dem vedrører dit medlemskab af CA. 

Er du ikke allerede studiemedlem af CA? 
Læs mere om fordelene og meld dig ind i CA allerede i dag.

Her får du et overblik over, hvad du skal være opmærksom på undervejs, og når du afslutter dit studie:

Ved studiestart

CA er din karrierepartner og a-kasse både under og efter studiet.

Som karrierepartner hjælper vi dig med at forberede  dig på livet efter studiet og styrker diit fagområde. Samtidig får du et økonomisk sikkerhedsnet, så du kan få dagpenge, hvis du bliver ledig efter studiet eller senere i karrieren.

Læs mere om fordelene ved et gratis studiemedlemskab.

Meld dig ind som gratis studiemedlem i CA, allerede når du starter på dit studie. 

 

Dit studiemedlemskab forlænges automatisk hvert år

Vi skriver til dig en gang om året for at bekræfte dit medlemskab og for at sikre, at dine forhold ikke har ændret sig, så du lever op til betingelserne for at være gratis studiemedlem.

Det er især vigtigt, at du giver os besked, hvis:

Læs mere om betingelserne for studiemedlemskab

Det er også vigtigt, at dine kontaktoplysninger altid er opdateret.
Klik her for at opdatere dine kontaktoplysnigner.

 

Hvis du overvejer at droppe studiet, tage orlov eller skifte studieretning

Hvis du dropper ud af studie, kan du få dagpenge, hvis:

 • Du tidligere har gjort brug af dine dimittendrettigheder ved gennemførelse af en uddannelse og start på en kandidatuddannelse eller en anden overbygning. Det kan f.eks. være ved afslutning af en bachelor-uddannelse.
   
 • Du har optjent retten til dagpenge ved at have haft en indtægt på 243.996,- kr. (2021-tal) i en periode inden for de seneste tre år, hvor du samtidig har været medlem. Du kan maksimalt medtage 20.333,- kr. pr. måned (2021-tal) til dette indtægstkrav.
   
 • Du har gjort brug af dine dimittendrettigheder. Det har du, hvis du har sendt os en mail med information om, at du skulle læse videre inden for 14 dage efter den sidste eksamen på din første uddannelse, eller du allerede har modtaget dagpenge og stadig har ret til flere dagpenge. Har du ikke informeret os om din sidste eksamen, har du ikke gjort brug af dine dimittendrettigheder, og du har ikke ret til dagpenge på denne baggrund. 

Du ansøger om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring. Samtidig skal du indsende dokumentation for din udmeldelse af dit studie. Du kan sende denne til ca@ca.dk.

Du kan tidligst modtage dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt Jobcentret som ledig, og hvor du er udmeldt fra dit studie.

Hvis du tager orlov, kan du få dagpenge, hvis

 • Orloven varer mere end 4 uger
   
 • Du har optjent retten til dagpenge ved at have arbejdet 1924 arbejdstimer i en periode, hvor du har været medlem og inden for de seneste tre år

Vi skal bruge en skriftlig bekræftelse fra dit uddannelsessted om, at du har ret til orlov. Du kan sende denne til ca@ca.dk.

Er du i tvivl omkring dagpenge under orlov, anbefaler vi, at du ringer til os på telefon 3314 9045

Hvis du skifter studie

Så er det vigtigt, at du skriver til ca@ca.dk og oplyser følgende:

 • Hvornår du stoppede på dit gamle studie
 • Navnet på dit nye studie
 • Navn på din nye uddannelsesinstitution
 • Startdato for din nye uddannelse
 • Forventet afslutningsdato

Det er vigtigt, at vi har dine korrekte uddannelsesoplysninger, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

 

Hvis du får et studiejob

Du kan sagtens have et studiejob mens du studerer og fortsat være gratis studiemedlem. Du skal dog være opmærksom på om du overskrider indtægtsgrænsen, som er en betingelse for studiemedlemskab.

Her kan du finde hjælp og inspiration til at finde det rette studiejob:

 

Hvis du fylder 30 år, mens du stadig studerer

Hvis du er 30 år eller ældre, gælder nogle skrappere krav, og du skal derfor også kunne sige ja til disse to punkter:

 • Jeg betaler til efterlønsordningen i hele perioden med kontingentfritagelse
   
 • Jeg har enten haft en indtægt på 243.996,- kr. (2021-tal) i en periode inden for de seneste tre år, hvor du samtidig har været medlem. Du kan maksimalt medtage 20.333,- kr. pr. måned (2021-tal) til dette indtægtskrav - eller jeg har tidligere fået dagpenge som lønmodtager

Hvis du opfylder de to ekstra punkter som 30-årig, kan du opnå kontingentfritagelse og dermed gratis studiemedlemskab.

Du vil dog skulle indbetale til efterlønsordningen samtidig, pt. 1.560,- kr. pr. kvartal. Du kan dog betragte efterlønsbidraget som en opsparing, som du senere kan vælge at få overført til fx en pensionsordning.

Bemærk! Du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Du kan læse mere om efterlønsordningen her, men vi anbefaler, at du også kontakter os for at høre mere om dine muligheder. Skriv til ca@ca.dk eller ring 3314 9045

Selv hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlem gennem hele dit studie, kan det måske godt betale sig at blive studiemedlem nu og så betale kontingent i perioden, fra du fylder 30 år og frem til, at du bliver færdig med uddannelsen.

Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, vil du nemlig stadig kunne opnå ret til dagpenge fra dagen efter uddannelsens afslutning. Hvis man ikke har været studiemedlem i mindst et år inden uddannelsens afslutning, kan man nemlig ikke få dagpenge i den første måned efter uddannelsen er afsluttet. 

Studiemedlemskabet kan altså give dig en måneds ekstra dagpenge. Er du forsørger svarer det i 2021 til 15.844,- kr. ekstra i dagpenge. Er du ikke forsørger svarer det til 13.815,- kr., hvis du står uden job til den tid. Kontingent er på kr. 505,- kr./md. og er fradragsberettiget.

Hvis du vælger denne løsning, skal du stadig huske at give os besked, når du har bestået din sidste eksamen.

Mulighed for nedsat kontingent og deltidsforsikring

Når du læser på en SU-berettiget uddannelse, kan du ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til CA, så dit samlede månedlige kontingent er 368,- kr./md.. Du kan derudover vælge at blive deltidsforsikret og dermed reducere dit samlede månedlige kontingent til 245,- kr./md.. Bemærk at kontingent opkræves for et kvartal ad gangen. Kontakt os for nærmere rådgivning på 3314 9045 eller på ca@ca.dk, såfremt du ønsker dette medlemskab. 

Er du allerede medlem af CA, kan du ansøge med NEM ID på dette link: Ansøgning om fritagelse af betaling af administrationsbidrag.

 

Når der kun er ét år til du afslutter dit studie

Hvis ikke du allerede er medlem, så er det sidste chance for at melde dig ind og sikre dig ret til dagpenge allerede dagen efter, du afslutter dit studie.

Som studiemedlem kan du få dagpenge lige efter endt studie, hvis du har været studiemedlem i mere end 1 år.

Det betyder, at du får en måneds ekstra dagpenge. Er du forsørger, svarer det i 2021 til 15.844,- kr. Er du ikke forsørger, svarer det til 13.815 kr.ekstra i dagpenge, end du ellers vil kunne få.

 

Studiejobbet - fortsætter du efter studiet er afsluttet?

Du behøver ikke nødvendigvis at sige dit job op for at kunne få ret til dagpenge.

Mange gange kan det være en fordel at beholde et job på mindre end fuld tid, imens du søger et fuldtidsjob. Og i mange tilfælde vil du kunne få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145,53 timer om måneden.

Forudsætningerne for at kunne få supplerende dagpenge er bl.a., at du aktivt søger fuldtidsjob, og at din arbejdsgiver frasiger sig et evt. opsigelsesvarsel fra din side, enten som en del af kontrakten eller ved at underskrive en såkaldt frigørelsesattest.

Du kan evt. læse mere om supplerende dagpenge her.

Hvis du ikke ønsker at beholde dit studiejob efter endt studie, og du selv skal opsige det, skal du have opsagt og fratrådt det senest dagen inden, du har afsluttet dit studie. Opsiger og fratræder du det først efter du har afsluttet dit studie, vil du få 3 ugers karantæne hvor du ikke vil kunne modtage dagpenge.

 

Når du afslutter dit studie

Hvis du er studiemedlem og nu har afsluttet din uddannelse, skal du udfylde blanketten ”Skift til dimittend efter endt uddannelse”. 

Vi anser din uddannelse for at være afsluttet når :

 • Al studieaktivitet er slut
 • Du har modtaget din sidste karakter og
 • Du har bestået eksamen

Hvis du ikke skal forsvare dit speciale, så kan få din vejleder og censor til at udflyde en ”Forhåndsgodkendelse af speciale” for at blive berettiget til dagpenge hurtigst muligt.

Står du uden arbejde og skal have dagpenge efter afslutningen af dit studie, skal du også melde dig som ledig hos Jobcenter og udfylde en ledighedserklæring.

 

Senest 14 dage efter dit studie er afsluttet

Hvis du er studiemedlem:

Du skal nå at give os besked om, at du har afsluttet studiet ved at udfylde blanketten ”Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse”.

Du vil kunne få dagpenge fra første dag, du er ledig.

Hvis du IKKE er medlem:

Så er det absolut sidste chance for at søge om optagelse og erhverve dig ret til ydelser på baggrund af din afsluttede uddannelse.

Du vil tidligst være berettiget til dagpenge en måned efter, du har afsluttet dit studie. 

 

 

Når du har afsluttet dit studie vil du typisk stå i en af nedenstående situationer:

Med mindre du vælger at læse videre på en overbygning, vil dit gratis studiemedlemskab ophøre, og du vil skulle betale kontingent.

Læser videre på en overbygning

Er du studiemedlem hos os så skal du blot huske at udfylde blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse. På blanketten kan du oplyse at du fortsætter på en overbygning. Vi sørger for at forlænge dit gratis studiemedlemskab og sender dig en bekræftelse omkring dette inden for kort tid.

Hvis ikke du har udfyldt Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse-blanketten, og først efterfølgende blevet bekendt med, at du læser videre, skal du udfylde blanketten Ansøgning om kontingentfritagelse – studerende.

 

Har fuldtidsjob

Du skal huske at udfylde blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse, så vi får bekræftet at din uddannelse er afsluttet. Ved at udfylde blanketten gør du brug af dine dimittendrettigheder, så du kan få ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

Du vil få dimittendsatsen på baggrund af dit afsluttede studie, men vil allerede efter tre måneders sammenhængende arbejde kunne få en beregnet sats som vil kunne træde i kraft 6 måneder efter du afsluttede din uddannelse. Med en indtægt på minimum 23.336,- kr./md. (2021, før SKAT) vil du kunne være berettiget til den maksimale dagpengesats.

Her kan du se de aktuelle dagpengesatser

 

Har deltidsjob, er momsregistreret eller er fortsat i dit studiejob

Som nyuddannet kan du godt fortsætte på dit studiejob, selv om du søger om dagpenge. Det er dog en forudsætning, at du indsender en kopi af din kontrakt samt får din arbejdsplads til at underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal være modtaget i CA senest 5 uger efter, at din dagpengeret træder i kraft. Hvis du har deltidsarbejde uden opsigelsesvarsel, behøver du ikke sende os en frigørelsesattest, men hvis du ikke har en kontrakt, beder vi dig udfylde og sende os formularen oplysning om beskæftigelse som lønmodtager

Du får ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 2 år, når vi har godkendt din ansøgning. Dine arbejdstimer vil blive modregnet dine dagpenge. Når du modtager supplerende dagpenge, skal du stadigvæk stå til rådighed for arbejdsmarkedet dvs., samme regler gælder, som hvis du var fuldt ledig.

Hvis du ikke vil fortsætte i dit studiejob efter, at du er blevet færdiguddannet, skal du have opsagt og fratrådt din stilling senest dagen INDEN du afslutter uddannelsen. Gør du det senere, bliver du pålagt en karantæne på 3 uger, hvor du ikke kan få dagpenge. Karantænen kan kun afvikles i en periode, hvor du har ret til dagpenge – det vil sige, at perioder, hvor du fx holder ferie eller af andre årsager ikke er jobsøgende, ikke tæller med.

Siger du dit arbejde op, før du har opbrugt retten til 30 uger med supplerende dagpenge, er du også omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og vil få 3 ugers karantæne. Du kan opsige dit deltidsarbejde til fratrædelse på det tidspunkt, de supplerende dagpenge ophører uden at få karantæne.

Hvis du er momsregistreret

Der er mulighed for at få dagpenge, selvom du er momsregistreret. Her kan du læse nærmere om dine muligheder

 

Er ledig og ønsker dagpenge

Det er vigtigt at du udfylder blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse, så vi får bekræftet afslutningen på din uddannelse og du får erhvervet dig retten til at kunne få dagpenge. Bemærk, at din ret til dagpenge altid afhænger af, om du opfylder opholdskravet.

Har du været medlem hos os i minimum 1 år, vil du allerede være dagpengeberettiget dagen efter dit studie er afsluttet. Har du været medlem i mindre end 1 år, så er der en måneds karens før du er dagpengeberettiget. F.eks. afsluttende eksamen den 24/8, dagpengeret fra 25/9. I karensperiode kan muligvis få et udlæg fra dit lokale jobcenter. Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere

For at søge om dagpenge skal du:

Dimittendsatsen er i 2021 på 15.844,- kr./md., hvis du er forsøger, og 13.815,- kr./md. (før SKAT), hvis du ikke er forsørger. Der udbetales ikke dagpenge for lørdag og søndag, men kun for hverdage. Dagpengene betales bagud og udbetales den sidste bankdag i måneden, når du har indsendt månedens dagpengekort.

Her får du en oversigt over udbetalingsperioderne.

 

Er ledig men ønsker ikke dagpenge

Du behøver ikke at gøre brug af din ret til dagpenge lige efter du afslutter din uddannelse, hvis du f.eks. ønsker at rejse.

Det er dog vigtigt at du får udfyldt blanketten Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse senest 14 dage efter du afslutter din uddannelse.

Du kan vente med at søge dagpenge i op til 1 år efter din uddannelse er afsluttet uden det nødvendigvis stiller dig dårligere, hvis du efterfølgende ønsker at søge om dagpenge.

Du kan få dine danske dagpenge med til jobsøgning i et andet EØS-land  i op til 3 måneder. Læs mere her

 

CA+ for studerende

Som studiemedlem kan du tegne gratis medlemskab af CA+, som giver dig CA Advokathjælp. Så kan du få gratis juridisk rådgivning om fx ansættelseskontrakter - også til dit studiejob.