Uopfordret jobsøgning på messer - hvad er vigtigt?

Af Lars Ulrik Jeppesen

Jobsøgningen på messen minder en del om den direkte og proaktive fremgangsmåde, man benytter, når man søger uopfordret over telefonen. Det kan være grænseoverskridende, men på messen har du dog  den fordel, at du har den anden person ’face to face’, så du kan benytte dig af fordelen ved den direkte kontakt -  hvis det er den rigtige person ude på messen, som du kan komme til at tale med.

En yderligere fordel er, at på karrieremesser forventer virksomhederne at blive kontaktet af jobsøgende, så de vil oftest være mere modtagelige for dialog, end du nogen gange vil opleve i telefonen.

Du øger din chance for succes på en karrieremesse, hvis du forbereder dig på disse ting; 

1. Hvilke virksomheder vil du tale med?  

 • Tjek virksomhedskataloget for Karrieredagene og find ud af, hvilke virksomheder du vil tale med. 
 • Tjek virksomhederne på LinkedIn
 • Tjek deres data på en virksomhedsdatabase – CA medlemmer har gratis adgang 
 • Lav research på virksomheder: Hvilke produkter og ydelser har de, hvor stor er virksomheden osv. 

2. Hvem møder du på virksomhedens stand?

 • Er den rette til stede?
 • Hvem skal du tale med? Er de rigtige personer ikke til stede på standen, så brug de personer, der er der, til  at tale med som gode informationskilder, så du kan lære så meget som muligt om virksomheden og få en god henvisning til, hvem du skal tale med ang. et job i afdeling-X.
 • Notér dig, hvem du taler med, så du kan bruge dem som reference, når du følger op med en ansøgning

3. Hvordan vil du åbne samtalen?

Overvej 3 gode åbninger til at få samtalen i gang. Det kunne fx være:

 • Henvis til noget du har læst om virksomheden, fx: "Jeg har læst, I spår et godt finansår. Jeg læser økonomi og vil kunne hjælpe med...".
 • Spørg virksomheden, hvad de leder efter: "Hvad er det vigtigste I kigger efter hos en finansuddannet?".
 • Henvis til en person i virksomheden, du har talt med: "Jeg har tidligere talt med Henrik Jensen fra økonomiafdelingen og han sagde...".

4. Hvilke spørgsmål vil du stille?

 • Jobmuligheder inden for dit område
 • Hvordan rekrutterer de
 • Hvad søger de efter
 • Hvem lykkes & hvad er årsagen til, at de lykkes
   

5. Forbered dine sellingpoints

 • Hvilke vil du fremhæve?
 • Hvordan vil du fremhæve dem?
   

6. Hvis ikke de rigtige personer er på messestanden

Tvivl ikke, hvis ikke den person fra virksomhedem, du skal tale med, er tilstede på standen. Du kan stadig få rigtig meget ud af at tale med dem, der er til stede. Brug dem som informationskilde til at få det at vide om virksomheden, som du skal bruge når du kontakter den rigtige person fra virksomheden. Spørg fx:

 • Er der fællestræk hos jeres medarbejdere i marketingafdelingen?
 • Hvordan kontakter jeg bedst jeres marketingchef?
 • Hvad vil virke bedst, hvis jeg vil søge job hos marketingchefen?