Forsvaret

Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte inden for mange forskellige faggrupper - både militære og civile.

Forsvaret skal med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet som både tæller militære og civile ansatte. Hovedparten af de ansatte i Forsvaret udgøres af de ca. 15.400 medarbejdere, der bærer uniform i det daglige. Blandt de militære medarbejdere er der mange forskellige fagligheder og forskellige niveauer, fx officer, sergent og konstabel. 

Ud af Forsvarets i alt ca. 20.700 medarbejdere bærer de ca. 5.300 ikke uniform. Det er jurister, elektrikere, mekanikere, kokke, læger, socialrådgivere, ingeniører, journalister, it-folk m.v., der har valgt en lidt anderledes arbejdsplads i nogle usædvanlige omgivelser. Uden dem ville den militære maskine ikke kunne køre – både inden for og uden for Danmarks grænser. 

Faglig og personlig udvikling

Som ansat i Forsvaret kan man forvente fokus på faglig og personlig udvikling samt på fællesskabets og den enkeltes trivsel. Forsvaret er en arbejdsplads, som er præget af en høj grad af professionalisme og engagement. Du vil som medarbejder i Forsvaret få mulighed for at udvikle dig og eventuelt avancere i organisationen. Du vil blive udfordret og få masser af muligheder for at afprøve dig selv, ikke mindst i forbindelse med eventuel udsendelse i internationale missioner.

Profilønsker

Ansøgere med akademisk baggrund (Bachelor / Professionsbachelor / Kandidater / Master / Phd. / Diplom) til Forsvarets officersuddannelser samt akademiske stillinger.

 

På Company Day kan du tale job og karrieremuligheder hos Forsvaret med Oversergent Jawad Sundoo.

Rúni og Dina fik job på Company Day

En snak med direktør Jesper Just på Company Day endte med job til både Dina Hsu og Rúni Mortensen. Et godt førstehåndsindtryk banede vejen til samtalen, så de begge fik job i it-virksomheden Procon Solution.