CA Lønberegner for Nyuddannede

Er du nyuddannet og ved at forberede dig til jobsamtale eller første lønforhandling? Hvad kan du egentlig forvente i løn og goder som nyuddannet? Brug CA Lønberegner for Nyuddannede og bliv klogere på det.

Med den nye lønstatistik for nyuddannede får du en lønberegner for profiler, som ligner din. Så kan du se, hvor meget andre tjener og hvilke goder, der kan følge med. Det er nyttigt at vide, når du skal forhandle løn til dit første job efter endt uddannelse. Husk, at du med CA som karrierepartner også kan få brugbare tips til, hvordan du får succes med at forhandle den løn og de goder, du fortjener.

Find forventet løn og goder 

Alt afhængigt af hvor du er ansat eller søger ansættelse, kan du i beregneren vælge yderligere kriterier som fx branche, arbejdsområde og uddannelsesniveau.

Når du har valgt kriterierne, trykker du ”Beregn”, og du får svar på den forventede løn og goder med det samme.

Med den nye lønstatistik for nyuddannede får du en lønberegner for profiler, som ligner din. Så kan du se, hvor meget andre tjener og hvilke goder, der kan følge med. Det er nyttigt at vide, når du skal forhandle løn til dit første job efter endt uddannelse. Husk, at du med CA som karrierepartner også kan få brugbare tips til, hvordan du får succes med at forhandle den løn og de goder, du fortjener.

Find forventet løn og goder 

Alt afhængigt af hvor du er ansat eller søger ansættelse, kan du i beregneren vælge yderligere kriterier som fx branche, arbejdsområde og uddannelsesniveau. Når du har valgt kriterierne, trykker du ”Beregn”, og du får svar på den forventede løn og goder med det samme.

Om CA Lønberegner for Nyuddannede

Oplysningerne, der danner det statistiske grundlag for lønberegneren, er indsamlet blandt nyuddannede CA medlemmer i februar 2019. Modellen er en kombination af en kube og en regressionsmodel, for at lønberegnerens forudsigelser kommer så tæt på virkeligheden som muligt. Du kan støde på kombinationer, som ikke er repræsenteret i datamaterialet. For at alle kan få et resultat, fjerner beregneren automatisk et af de valgte kriterier, og laver en ny beregning baseret på færre kriterier. Hvis det er tilfældet, vil det være angivet med ”OBS: Der er ikke tilstrækkeligt datagrundlag med de valgte kriterier.” under angivelserne af procentfordelingerne på den forventede løn.

Modellen benytter de empiriske gennemsnit i udregning af middelværdi for løn. I tillæg er der konstrueret en regressionsmodel, der angiver kvartiler, median for løn og andel med goder. Dermed får vi en kube baseret på både middeltal og regressionsmodel. Variationen udtrykkes gennem regressionsmodellen. Regressionsmodellen udtrykker i kuben kun sammenhænge, der er repræsenteret af faktiske kombinationer af faktorerne med mindst én observation, hvilket betyder høj troværdighed og estimerede lønninger tæt på virkeligheden. 

Den forventede løn er angivet som bruttoløn inkl. pension, og alle beløb afrundes til hele hundrede. I beregneren er det muligt at fremskrive lønnen. Fremskrivning sker med DORS forventede lønudvikling for 2019 (2,9%).

CA Lønberegner for Nyuddannede er ejet og drevet af CA+.