Nye dagpengeregler fra 2017

I 2017 sker der store ændringer i dagpengereglerne.

Nogle af de vigtigste ændringer er, at:

  • du får mulighed for at modtage dagpenge i en længere periode
  • du får udbetalt dagpenge for en hel måned ad gangen
  • optjeningen af retten til dagpenge sker via indkomst frem for timer, hvis det er første gang du modtager dagpenge

Læs nærmere her om de vigtigste ændringer:

Sådan får du ret til dagpenge fra og med 1. juli 2017

For at have ret til dagpenge, skal du have været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Du skal også opfylde et krav om at have haft enten en vis indtægt eller et vist antal timer afhængig af din situation.

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger af din situation inden, du blev ledig. Du kan dog højst få udbetalt 18.403 kr. om måneden (2017-tal).

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du kan få dagpenge i op til 2 år med mulighed for forlængelse, hvis du bliver ledig. Det kræver dog, at du opfylder grundbetingelserne for at få dagpenge - herunder, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Sådan får du udbetalt dine dagpenge

For at få dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort. 

Hvis du får deltidsarbejde, mens du er ledig

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene for arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m.

Digitalt overblik

Fra august 2017 kan du få digital adgang til flere oplysninger om dine dagpenge. Du vil fx kunne se, hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan bruge til optjening af ny dagpengeret eller til forlængelse af din aktuelle dagpengeperiode.