370.000 har tegnet lønsikring - bør du også gøre det?

På ti år af er antallet af lønmodtagere med private lønforsikringer steget voldsomt fra 87.000 i 2010 til 370.000 i 2019. Og Corona-krisen vil formentlig kun få antallet til at stige yderligere. 

Den store stigning i antallet af lønsikringer hænger blandt andet sammen med, at stigningen i dagpengeniveauet er mindre end lønudviklingen. Derfor er dagpengene gradvis blevet lidt mindre værd – og behovet for et supplement til dagpengene er blevet større. 

Som ledig lønmodtager i en a-kasse kan man som udgangspunkt få dækket op til 90% af sin tidligere løn (ex pension). Der er dog et loft over dagpengene, så man max kan få 19.083 kroner i dagpenge om måneden – før skat.

Det betyder, at du kun får 90% af din løn i dagpenge, hvis din løn er på 21.203 kr. om måneden. Hvis lønnen er større, er din kompensationsgrad (den andel af lønnen, som dagpengene svarer til) tilsvarende lavere. 

Tjener du fx 30.000 kr. om måneden, svarer dagpengene til 64% af din løn og hvis du tjener 40.000 kr. eller 60.000 svarer det til henholdsvis 48% og 32% af din bruttoindkomst.

kompensationsgrader ift indtægt

Hvor meget kan du klare at gå ned i indtægt?

Kan du klare dig for dagpengene alene? Det afhænger helt af, hvad dine faste udgifter er – og om du har en opsparing, som du eventuelt kan trække på.

Men for de fleste vil en nedgang i indtægt med fx 1/3 eller mere hurtigt kunne mærkes i privatøkonomien. 

Og derfor er det en god ide at lave et økonomitjek og finde ud af, om det vil vøre fornuftigt at tegne en lønsikring, som giver dig en bedre samlet økonomi, hvis du bliver ledig.

Måske har du behov for 90% dækning af din løn - måske kan du klare dig for mindre. Det vigtige er blot, at du få klarlagt hvilken løsning, der passer til dine behov.    

Som medlem af CA kan du tegne en CA Lønsikring som supplement til dagpengene. Her kan du læse mere priser og betingelser for CA Lønsikring