swipegesture

Dagpengeændringer på vej – en gang efter valget

Folketingsvalget er udskrevet og skal holdes 1. november 2022 – og dermed er en række dagpengeændringer også rykket tættere på – med sprogkrav og færre dagpenge for nyuddannede. Og et tillæg til dagpengene for ledige lønmodtagere.

Nyhed 06. okt 2022 6 Min.
af Lis Nexøe og Ole Strand

Et flertal i Folketinget vedtog i juni 2022 nye regler, der ændrer på dagpengene for nyuddannede og lønmodtagere:

  • Lavere dagpenge efter de først 3 måneders ledighed for alle nyuddannede, som ikke er forsørgere.
  • Halvering af dagpengeperioden for alle nyuddannede.
  • Sprogkrav som betingelse for dagpengeret for alle nyuddannede.
  • Beskæftigelsestillæg til ledige lønmodtagere oven i dagpengene de første tre måneders ledighed.

Usikkerhed om, hvornår reglerne træder i kraft

Aftalen kan først få virkning efter folketingsvalget den 1. november, når der er kommet en ny regering. Derefter kan den nye beskæftigelsesminister bestemme en dato for, hvornår reglerne skal gælde fra.

Det bliver formentlig først en gang i 2023, da der skal udvikles teknik til at håndtere de nye regler. Men vi ved det endnu ikke.  

Kan reglerne blive ændret, hvis der kommer en ny regering?

Ja, hvis et nyt flertal efter valget aftaler nogle nye regler. Men der er et bredt flertal for at skære i dagpengene for nyuddannede, så det bliver desværre nok gennemført. Til gengæld er flere borgerlige partier imod beskæftigelsestillægget, så det kunne være i farezonen efter et valg, hvis der bliver borgerligt flertal.  

Stor forskel, om du søger dagpenge som nyuddannet før eller efter lovens ikrafttræden

Det kan gøre en stor forskel for dig, der snart er færdig med uddannelsen, om loven træder i kraft før eller efter du bliver færdig med uddannelsen og søger om dagpenge:

 

Du melder dig ledig før loven træder i kraft

Du melder dig ledig efter loven er trådt i kraft

Sprogkrav for at få dagpengeret

Nej

Ja

Dagpengeperiode

Ret til dagpenge i 2 år

Ret til dagpenge i 1 år

Dagpengebeløb nedsættes (dog ikke, hvis du er forsørger)

Når loven træder i kraft, hvis/når du har været ledig i tre måneder 

Når du har været ledig i 3 måneder. Ledighed, som du har haft inden loven træder i kraft, tæller med.

 

Jo længere der går, før loven træder i kraft, jo bedre vil det også være for dig, der allerede er ledig nyuddannet, fordi det giver dig længere tid på en højere dagpengesats, inden den bliver sat ned.

Hold dig orienteret

Vi kender kun de nye regler i hovedtræk, fordi loven ikke er udmøntet i detaljerede regler. Når disse regler kommer, og når vi ved, hvornår loven træder i kraft, informerer vi nærmere om det til alle, som det kan være relevant for.

Læs mere om de forskellige dele af aftalen

Nyuddannede får mindre i dagpenge – medmindre de er forsørgere

Når loven træder i kraft, bliver det månedlige dagpengebeløb for nyuddannede nedsat efter 3 måneders ledighed – dog ikke for ledige med forsørgerpligt for mindreårige børn.  

Nedsættelsen af dagpengene gælder både for de, der allerede er ledige inden reglerne træder i kraft, og for de, der først bliver færdige med uddannelsen efter reglerne er trådt i kraft.                         

Dagpengeret for nyuddannede, der er ledige, når loven træder i kraft

Dagpenge om måneden - de første 3 måneders ledighed *

Dagpenge om måneden – efter 3 måneders ledighed *

Nyuddannet uden forsørgerpligt – under 30 år

13.836 kroner

9.514 kroner

Nyuddannet uden forsørgerpligt – fyldt 30 år

13.836 kroner

12.018 kroner

Nyuddannet med forsørgerpligt 15.868 kroner 15.868 kroner

* ledighed, som du har haft inden loven træder i kraft, tæller med.

Nyuddannede har dog mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats på baggrund af arbejdsindkomst 6 måneder efter uddannelsen er afsluttet – hvis der har været mindst 3 måneder med indkomst, efter man har afsluttet sin uddannelse.

Halvering af dagpengeperioden, hvis du bliver færdig med uddannelsen efter lovens ikrafttræden

Som reglerne er nu, har alle nyuddannede ret til dagpenge i en periode på 2 år.

  • Er du nyuddannet og ledig inden loven træder i kraft, bevarer du retten til dagpenge i 2 år.
  • Er du først færdig med uddannelsen, når loven er trådt i kraft, får du kun ret til dagpenge i en periode på ét år.

Har du fået arbejde efter endt uddannelse, men ikke nok til en ny dagpengeperiode, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med 2 timer for hver times arbejde du haft.

Nyuddannede skal opfylde et sprogkrav:

Når de nye regler er indført, skal du som nyuddannet kunne opfylde et sprogkrav for at få ret til dagpenge.

Det kan du gøre ved at have gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i Folkeskolen) eller bestået en prøve i Dansk 2.

Du kan også opfylde sprogkravet via arbejde. Det kræver, at du indenfor de sidste 24 måneder, har haft mindst 600 timers arbejde på højst 12 måneder. 

Beskæftigelsestillæg til ledige lønmodtagere

Du kan få et beskæftigelsestillæg på op til 3.650 kr. ekstra i dagpenge om måneden i de første tre måneder som ledig. Hvis du

  • har været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst 4 år og
  • har arbejdet 2 ud af de 3 seneste år og samlet tjent mindst 493.848 kroner i de 3 år.

Du kan dog stadig højst få 90% af den indkomst, du har haft, før du blev ledig.