Det nye opholdskrav - test om du bliver ramt

UPDATE 23/1-2020: OPHOLDSKRAVET AFSKAFFES FRA 1. FEBRUAR 2020

20. december 2018

Regeringens nye lov om opholdskrav er vedtaget og gælder fra 1. januar 2019. Det betyder som udgangspunkt, at hvis du bliver ledig, skal du have opholdt dig i Danmark i mindst 7 år ud af de seneste 12 år forud for ledigmeldelsen. Bopæl i Grønland, Færøerne, EØS (EU + Norge, Island og Liechtenstein) og Schweiz sidestilles med bopæl i Danmark.

Hvad betyder opholdskravet for dig?

Opholdskravet bliver indfaset over 3 år frem til 2021. Der er desuden en række undtagelser fra opholdskravet - Blandt andet, hvis du har opholdt dig på Færøerne, i Grønland, EØS-området eller Schweiz. 

Læs mere om konsekvenserne af opholdskravet, og hvad det betyder for dig

Bliver du ramt af opholdskravet?

Svar på nogle få spørgsmål i CA's vejledende test, og få svar på, om du bliver ramt af opholdskravet: 

Test dig selv: Bliver du ramt af opholdskravet?

Hvis du tager testen, skal du være helt sikker på to ting, for at få det rette resultat: 

  • Du skal vide, hvor længe du helt præcist har været uden for EØS-området. Det kan du se her: Folkeregistrets registerindsigt
     
  • Du skal også være sikker på, om du opfylder en eller flere af undtagelserne, hvilket i nogle tilfælde er ligetil, men i andre kan komme an på en konkret vurdering fra a-kassens side.

Hvis du er i tvivl, om du opfylder opholdskravet, bør du kontakte CA på 3314 9045 eller på ca@ca.dk, så vi kan hjælpe dig med at vurdere sagen.

Hvis du er medlem af en anden a-kasse, bør du kontakte dem.

Vil du være medlem af CA og snakke opholdskrav? Bestil et opkald her

CA er imod opholdskravet

CA er imod opholdskravet, fordi det rammer a-kassemedlemmer, som er rejst ud i god tro til gældende regler - og måske endda for længst er kommet hjem igen, men som nu bliver ramt med tilbagevirkende kraft. 

Samtidig kan det fratage andre lysten til at rejse ud, fordi de mister et økonomisk sikkerhedsnet. 

CA har sammen med andre a-kasser kæmpet med næb og klør mod opholdskravet. Det fælles pres fra a-kasser, store virksomheder, erhvervsorganisationer m.fl. har betydet, at regeringen har ændret loven i sidste øjeblik.

Oprindelig var der foreslået et opholdskrav på 7 ud af 8 år, men det er nu ændret til 7 ud af 12 år. Det betyder, at der vil være langt færre, der kommer i klemme. Men desværre vil der stadig være CA-medlemmer, der bliver ramt af opholdskravet. 

"Det nye opholdskrav er præcis lige så uretfærdigt som det oprindelige forslag. Det rammer bare færre. Samtidig sender det stadig de helt forkerte signaler om, at det er skidt at rejse ud. Derfor er vi i CA fortsat imod enhver form for opholdskrav", siger Christian Sørbye Friis, der er direktør for CA Karrierepartner og a-kasse.

S vil lave opholdskrav om

Loven om opholdskravet er vedtaget af et snævert politisk flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti. En samlet opposition har stemt imod lovforslaget, og Socialdemokratiet har meldt ud, at de vil foreslå en række lempelser til opholdskravet, hvis de får regeringsmagten ved folketingsvalget, der finder sted senest i juni 2019.