Frivilligt arbejde: To skridt frem og et tilbage

Lovændring fra 1. januar skal lempe og forenkle reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde. Men er i realiteten et tilbageskridt for de ledige

Fra 1. januar 2018 gælder nye regler, så ledige kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden – svarende til cirka 10 timer om ugen - uden at der sker fradrag i dagpengene. Som efterlønner kan man udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden – svarende til cirka 15 timer om ugen - uden fradrag i efterlønnen.

Mindre frivilligt arbejde for ledige i 2018

De nye regler er vedtaget af en bred forligskreds i folketinget, og præsenteres som en lempelse af reglerne om frivilligt ulønnet arbejde.

Og det er da også to skridt frem i forhold til de oprindelige regler, som kun gav mulighed for frivilligt ulønnet arbejde i 4 timer om ugen.

Men for de ledige er det i realiteten et skridt tilbage, da det i det meste af 2015-2017 har været muligt – i en forsøgsperiode - at udføre frivillligt ulønnet arbejde i op til 15 timer om  ugen – både for ledige og efterlønnere.

Nye regler gør forskel

Nu bliver forsøgsperioden afløst af nye regler, men i stedet for at fortsætte med fælles regler har man altså valgt at lade efterlønnere arbejde frivilligt i større omfang end de ledige.

"Når der gøres forskel, bunder det nok i politikernes frygt for, at frivilligt arbejde får ledige til at være mindre aktivt jobsøgende. Men sandheden er tværtimod, at frivilligt arbejde holder de ledige bedre i kontakt med arbejdsmarkedet. Det vedligeholder og udvikler folks faglige kompetencer, og styrker deres CV, så der er ingen grund til, at lade de ledige arbejde mindre frivilligt end efterlønnerne", siger Christian Friis, der er direktør i CA Karrierepartner og a-kasse.

Mere om frivilligt ulønnet arbejde