Hvor mange job skal du søge?

Som ledig skal du være aktivt arbejdssøgende. Men hvad betyder det?

  • Er der et bestemt antal job, du skal søge hver uge eller måned?
  • Hvad gør du i ferieperioder, hvis der er færre job at søge?
  • Og skal du stadig søge job, selvom du skal starte i job om en måned?

Det siger loven

Der står ingen steder i lovgivningen, at man som ledig skal søge et bestemt antal stillinger. Der står derimod, at du som ledig er forpligtet til at være aktivt arbejdssøgende og søge alt rimeligt arbejde, som du kan varetage – på fuld sædvanlig arbejdstid og på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. Du er også forpligtet til at søge arbejde med op til 3 timers daglig offentlig transporttid.

Når a-kassen ved rådighedssamtalerne skal vurdere, om du har søgt tilstrækkeligt med job til at være 'til rådighed for arbejdsmarkedet', kommer det derfor helt konkret an på,

  1. hvilke kompetencer og erfaringer du har,
  2. hvad du i øvrigt vil kunne bestride af forskellige job,
  3. hvilke jobmuligheder, der har været,
  4. hvilke job du har søgt, og 
  5. hvad der er aftalt i din jobplan om jobsøgning

Hvor meget skal du søge?

"Hvor meget skal jeg så søge for at være sikker på at undgå tvivl om rådigheden", er et af de faste spørgsmål, som CA's medarbejdere får.

"Svaret er, at det altid er en individuel vurdering – men vi har som tommelfingerregel, at hvis du søger minimum 6 fuldtidsjob i Danmark hver måned, og mindst 1 job om ugen er søgt på et konkret stillingsopslag - og hvis du i øvrigt følger din jobplan - så kommer du ikke i klemme ved rådighedsvurderingen", siger Lars Christensen.

Tommelfingerreglen bygger på en række sager, hvor Beskæftigelsesministeriet har ført tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger og fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis man kun søger et job om ugen. De har også påpeget, at man som udgangspunkt ikke kan nøjes med søge uopfordret, men også skal søge opslåede stillinger. Kun hvis der fremgår andet af jobplanen, vil det være udgangspunktet for rådighedsvurderingen.

Forsikringschef Lars Christensen synes, det er fint med en tommelfingerregel, så man ved, hvornår man er på den sikre side. Men han advarer mod at læne sig op ad den.

"Det er helt forkert at fokusere på, hvor gærdet er lavest, når fokus i stedet bør være på, hvor højt man kan sætte barren, og hvor mange job man kan søge. hvis du holder dig til minimum, og hele tiden kun søger 6 job om måneden, kan det have lange udsigter med at komme i job igen. Det gælder om at søge på alle de muligheder, der er", siger Lars Christensen.

Hvad gør du i ferieperioder, hvis der er færre job at søge?

Især i sommerferien bliver der slået færre faste stillinger op, fordi de fleste virksomheder slår op i god tid inden ferien eller venter med stillingsopslaget til efter ferien. Men det betyder ikke, at du kan slække på jobsøgningsaktiviteten, hvis du vil have dagpenge henover sommeren.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med relevante job slået op, må du udvide jobsøgningen, så du søger bredere geografisk eller søger job, der ligger uden for dit arbejdsområde eller stillingsniveau. Du kan også supplere den klassiske jobsøgning ved at skrue op for de uopfordrede ansøgninger.

”Det kan godt være, at der er færre faste jobs om sommeren, men til gengæld er der ofte mange midlertidige jobs, fordi virksomhederne har brug for vikarer og feriehjælp. Det er måske ikke ønskejobbet på langt sigt, men du holder skruen i vandet, og måske fører det til nye muligheder, hvis du først har fået foden indenfor”, siger Lars Christensen.

Hvis du derimod vil holde ferie fra jobsøgningen i en periode, skal du meddele det til dit jobcenter og CA a-kasse senest 14 dage før ferien. Du kan ikke få dagpenge under ferien, men hvis du har optjent ret til feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver eller feriedagpenge fra a-kassen, kan du få det i stedet under ferien.

Skal du søge job, hvis du skal starte i et job om en måned?

Ja, det skal du. Dagpengesystemet er et forsikringssystem, som bygger på, at du kan få dagpenge i en ledighedsperiode, hvis du til gengæld gør, hvad du kan for at søge arbejde og undgå ledighed. 

Selvom du har skrevet under på en kontrakt om, at du skal starte om en uge, om en måned eller om 3 måneder, skal du derfor stadig være aktivt jobsøgende i hele perioden, frem til du starter i job, hvis du vil have dagpenge.

”Selvfølgelig giver det ikke mening at søge faste stillinger, hvis du allerede har fået et fast job. Det ville være spild af både din og arbejdsgivernes tid. Men så kan du i stedet fokusere på vikarjobs og midlertidige job, som du vil kunne varetage, indtil du starter i det faste job”, siger Lars Christensen.