I 2018 kan du få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt - skattefrit

Hvis du har betalt til efterlønsordningen, får du i 2018 mulighed for at få dine penge tilbagebetalt skattefrit, hvis du vil vælge ordningen fra.

Folketinget har netop vedtaget en lov, som betyder, at du i første halvår af 2018 har mulighed for at få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag skattefrit. Men efterlønsbidrag, der vedrører bidragsperioder efter den 22. juni 2017, bliver dog pålagt en afgift på 30 procent. Se loven her

Hvad betyder det for dig?

Du kan få dine indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt kontant og skattefrit, hvis du:  

  • søger om det i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018 
  • på ansøgningsdatoen endnu ikke har nået folkepensionsalderen eller er overgået til efterløn
  • endegyldigt og skriftligt fravælger muligheden for at benytte efterlønsordningen
     

Hvor meget kan du få tilbagebetalt?

Det maksimale beløb, du kan få tilbagebetalt, er ca. 110.000 kr. Det gælder for dig, der har betalt til efterlønsordningen uden pauser siden 1999.

Det er CA, der beregner, hvor meget du kan få udbetalt og du vil få direkte besked – både om beløb og hvordan du kan søge om tilbagebetaling.

Hvad skal du gøre, hvis du vil have tilbagebetalt dit efterlønsbidrag?

Hvis du ønsker at få tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, skal du søge om tilbagebetaling af efterløn via vores selvbetjening.

Hvornår er fristen for at søge?

Du kan søge om tilbagebetaling af efterlønsbidrag i perioden fra 1. januar til 30. juni 2018.

Hvis du har mulighed for at få pengene tilbagebetalt, skriver vi til dig i begyndelsen af januar 2018.

Når vi skriver til dig i januar vil du få nærmere information om, hvordan du kan søge om at få dine penge udbetalt.

Du får direkte besked fra CA, hvis du har mulighed for at søge om skattefri tilbagebetaling af efterløn.

Du skal derfor ikke foretage dig noget på nuværende tidspunkt.

Hvad sker der, hvis du får tilbagebetalt dit efterlønsbidrag?

Hvis du får tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, bliver du samtidig meldt ud af efterlønsordningen.

Det betyder at

  • Du kan ikke komme på efterløn
  • Du kan ikke melde dig ind i efterlønsordningen på et senere tidspunkt
  • Du kan ikke få udbetalt skattefri præmie
  • Du har ikke mulighed for at få et seniorjob, som du ellers ville kunne få, hvis du opbruger din dagpengeret mindre end fem år, før du når efterlønsalderen
  • Du kan ikke få ret til fleksydelse, som er en ordning, der minder om efterløn og som er en tilbagetrækningsordning for fleksjobbere

 

 

Søg om tilbagebetaling

Hvis du ønsker at søge om tilbagebetaling af dit efterlønsbidrag, skal du udfylde og indsende denne formular:

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag