Ny rapport: CA bedst til klagesager

24. november 2014

Når medlemmerne klager over en afgørelse i deres a-kasse, er der ofte god grund til klagen. I 2011-2013 var der fejl i 14,3 % af de klagesager, som a-kasserne sendte videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Det viser en ny rapport fra Arbejdsskadestyrelsen.

Rapporten viser store udsving i a-kassernes evne til at træffe korrekte afgørelser i klagesager.

Fejl i store a-kasser trækker snittet op

Procentuelt står det værst til i Byggefagets a-kasse, der har fejl i hver anden klagesag. De har dog kun indsendt 8 klagesager 2011-2013, og det er for lidt til, at man statistisk kan udlede noget reelt om a-kassens kvalitet i afgørelserne, fremgår det af rapporten fra Arbejdsskadestyrelsen.   

Værre ser det ud for flere store a-kasser med stor sagsvolumen, der har fejl i cirka hver femte sag – det gælder f.eks. Metal, Det Faglige Hus og Akademikernes A-kasse.

Færrest fejl i CA

I den gode ende af skalaen har CA a-kasse klaret sig bedst med kun en fejl ud af 42 sager, hvilket giver den laveste fejlprocent blandt a-kasserne på kun 2,4 %.

Når CA har så få fejl, skyldes det to ting, mener Christian Sørbye Friis, der er direktør i CA a-kasse.

”Vi har knalddygtige medarbejdere, som er gode til a sætte sig ind i reglerne og træffe korrekte afgørelser første gang. Men selv de bedste kan begå fejl. Så det allermest afgørende for den lave fejlprocent er, at vi tager kundernes klager alvorligt: Når vi får en klage, så behandler vi den grundigt og omgør selv afgørelsen, hvis vi har truffet en forkert afgørelse”, siger Christian Sørbye Friis.

 

A-kasse

CKA tiltræder

CKA omgør

CKA hjemviser

I alt

Fejl-%

Byggefagenes a-kasse

4

3

1

8

50,0

AJKS

35

10

2

47

25,5

Metal

49

10

5

64

23,4

Business DK

15

2

2

19

21,1

Det Faglige Hus

174

35

9

218

20,2

Akademikernes a-kasse

120

24

3

147

18,4

SL-A

24

5

0

29

17,2

El-faget

5

1

0

6

16,7

MA

55

8

3

66

16,7

KRIFA

239

33

14

286

16,4

FS-A

38

5

2

45

15,6

FTF-A

205

31

6

242

15,3

ASE

320

50

6

376

14,9

DLF-A

82

11

3

96

14,6

3F a-kasse

147

13

9

169

13,0

Lederne

79

11

0

90

12,2

FF-A

22

2

1

25

12,0

BUPL_A

38

2

3

43

11,6

DANA

117

11

3

131

10,7

HK-A

266

24

5

295

9,8

FOA

119

8

4

131

9,2

DSA

40

3

1

44

9,1

NNF-A

15

1

0

16

6,3

TAK

20

1

0

21

4,8

Min a-kasse

53

2

0

55

3,6

CA

41

0

1

42

2,4

Alle a-kasser

2322

306

83

2711

14,3

Omgørelsesprocenter for alle a-kasser er ikke oplyst i CKA's årsstatistik, men er beregnet af CA på baggrund af antal klagesager og antal tiltrådte, hjemviste og omgjorte sager, som oplyst i statistikken.