Ny rapport: CA bedst til klagesager

24. november 2014

Når medlemmerne klager over en afgørelse i deres a-kasse, er der ofte god grund til klagen. I 2011-2013 var der fejl i 14,3 % af de klagesager, som a-kasserne sendte videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Det viser en ny rapport fra Arbejdsskadestyrelsen.

Rapporten viser store udsving i a-kassernes evne til at træffe korrekte afgørelser i klagesager.

Fejl i store a-kasser trækker snittet op

Procentuelt står det værst til i Byggefagets a-kasse, der har fejl i hver anden klagesag. De har dog kun indsendt 8 klagesager 2011-2013, og det er for lidt til, at man statistisk kan udlede noget reelt om a-kassens kvalitet i afgørelserne, fremgår det af rapporten fra Arbejdsskadestyrelsen.   

Værre ser det ud for flere store a-kasser med stor sagsvolumen, der har fejl i cirka hver femte sag – det gælder f.eks. Metal, Det Faglige Hus og Akademikernes A-kasse.

Færrest fejl i CA

I den gode ende af skalaen har CA a-kasse klaret sig bedst med kun en fejl ud af 42 sager, hvilket giver den laveste fejlprocent blandt a-kasserne på kun 2,4 %.

Når CA har så få fejl, skyldes det to ting, mener Christian Sørbye Friis, der er direktør i CA a-kasse.

”Vi har knalddygtige medarbejdere, som er gode til a sætte sig ind i reglerne og træffe korrekte afgørelser første gang. Men selv de bedste kan begå fejl. Så det allermest afgørende for den lave fejlprocent er, at vi tager kundernes klager alvorligt: Når vi får en klage, så behandler vi den grundigt og omgør selv afgørelsen, hvis vi har truffet en forkert afgørelse”, siger Christian Sørbye Friis.

Årsstatistik for CKA, Center for Klager over arbejdsløshedsforsiking

 

A-kasse

CKA tiltræder

CKA omgør

CKA hjemviser

I alt

Fejl-%

Byggefagenes a-kasse

4

3

1

8

50,0

AJKS

35

10

2

47

25,5

Metal

49

10

5

64

23,4

Business DK

15

2

2

19

21,1

Det Faglige Hus

174

35

9

218

20,2

Akademikernes a-kasse

120

24

3

147

18,4

SL-A

24

5

0

29

17,2

El-faget

5

1

0

6

16,7

MA

55

8

3

66

16,7

KRIFA

239

33

14

286

16,4

FS-A

38

5

2

45

15,6

FTF-A

205

31

6

242

15,3

ASE

320

50

6

376

14,9

DLF-A

82

11

3

96

14,6

3F a-kasse

147

13

9

169

13,0

Lederne

79

11

0

90

12,2

FF-A

22

2

1

25

12,0

BUPL_A

38

2

3

43

11,6

DANA

117

11

3

131

10,7

HK-A

266

24

5

295

9,8

FOA

119

8

4

131

9,2

DSA

40

3

1

44

9,1

NNF-A

15

1

0

16

6,3

TAK

20

1

0

21

4,8

Min a-kasse

53

2

0

55

3,6

CA

41

0

1

42

2,4

Alle a-kasser

2322

306

83

2711

14,3

Omgørelsesprocenter for alle a-kasser er ikke oplyst i CKA's årsstatistik, men er beregnet af CA på baggrund af antal klagesager og antal tiltrådte, hjemviste og omgjorte sager, som oplyst i statistikken.