Vigtig info til apple-brugere: Hvis du har installeret den nyeste opdatering til styresystemet IOS, kan du pt. ikke logge ind på vores selvbetjening eller tilmelde dig arrangementer som medlem. Vi arbejder på at løse problemerne hurtigst muligt og beklager enhver ulejlighed dette måtte medføre.

Important info for all apple users: If you have installed the latest update to IOS on your current device you will not be able to log in to the self service section or to sign up for events as a member. We're working on solving the issue as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

Ny reform af beskæftigelsesindsatsen

19. juni 2014

Af Lis Nexøe, konsulent i CA a-kasse

Den 18. juni er der indgået en bred politisk aftale om beskæftigelsesindsatsen. Lovgivningen forventes vedtaget i efteråret 2014 med henblik på vedtagelse inden 1. januar 2015. Nogle elementer træder i kraft fra 1. januar 2015, mens andre først forventes at træde i kraft 1. juli 2015.

6 ugers selvvalgt uddannelse

Muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse indskrænkes fra 1. januar 2015, så den bliver målrettet ufaglærte, faglærte medlemmer, samt medlemmer med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsrettet udannelse.

Det betyder, at muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse stort set bliver afskaffet for CA´s medlemmer.

G-dage udfases

Arbejdsgiverens betaling for de første 3 ledighedsdage (de såkaldte g-dage) afskaffes gradvist frem til 2018 for medlemmer med mindre end 3 måneder ansættelse. Første G-dag forsvinder i 2015. I stedet for G-dagsbetaling får de ledige medlemmer dagpenge fra a-kassen.

Aktivering

Fra 1. juli 2015 ændres aktiveringsindsatsen. Fra denne dag får alle ledige fremover ret til ét aktivt tilbud på minimum 2 uger, mens kravet om gentagen aktivering hver 6. måned bortfalder.

Unge under 30 år skal fortsat aktiveres senest efter 3 måneders sammenlagt ledighed.

Ledige mellem 30 og 49 år skal aktiveres senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed. Det betyder at aktiveringen fremrykkes, idet tilbuddet i dag først gives efter 9 måneders sammenlagt ledighed.

Aktivering for ledige over 50 år fremrykkes også, så aktivering skal ske senest efter 3 måneders sammenlagt ledighed. Jobcentret skal desuden have skærpet fokus på direkte jobformidling og virksomhedskontakt for denne gruppe.

Offentligt løntilskud

Den maksimale løntilskudsperiode nedsættes den 1. januar 2015 fra 6 til 4 måneder. Der er først ret til løntilskud efter 6 måneders sammenlagt ledighed, ligesom for privat løntilskud.

Privat løntilskud             

Den maksimale løntilskudsperiode i private virksomheder nedsættes den 1. januar 2015 fra 12 til 6 måneder.

Jobrotation                

Perioden, hvor man kan være i jobrotation nedsættes den 1. januar 2015 fra 12 til 6 måneder. Der er først ret til jobrotation efter 6 måneders ledighed.                    

Virksomhedspraktik     

Ledige dimittender får mulighed for at få praktik i op til 8 uger i stedet for 4 uger. Det træder i kraft den 1. januar 2015, men er allerede en mulighed i dag.

Et fælles og intensiveret kontaktforløb

Nyt forløb, hvor Jobcenter og a-kasse holder en del fælles samtaler med de ledige medlemmer forventes at træde i kraft til 1. juli 2015. 

De første 6 måneder

Ledige medlemmer skal til samtale i a-kassen inden for de første to uger, hvor deres CV skal godkendes. Til denne samtale påbegyndes en jobplan, hvor blandt andet medlemmets ledighedshistorie, tidligere beskæftigelse og uformelle kompetencer skal fremgå.

Inden 3 til 6 ugers ledighed indkalder jobcentret desuden medlemmet til en fælles samtale i jobcentret, hvor a-kassen skal deltage, og hvor der arbejdes videre med jobplanen fra første samtale og denne endeligt aftales.

Herefter skal den ledige deltage i et intensivt kontaktforløb med månedlige samtaler i jobcentret.

Ved den samtale der holdes efter 5 – 6 måneders ledighed, skal a-kassen igen deltage i mødet i jobcentret, som jobcentret indkalder til.

Sideløbende med forløbet i jobcentret, skal medlemmet ligesom i dag til rådighedssamtale hver 3. måned hos a-kassen.

Efter 6 måneder

Samtaler i jobcentret ca. hver 3. måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov.

Efter 16 måneder

Medlemmet skal i et særligt intensivt forløb som igangsættes med en supplerende samtale i jobcentret, hvor a-kassen deltager. Jobcentrene og a-kasser skal indgå i et udviklingssamarbejde om dette forløb.

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet og aftale om beskæftigelsesreform