Trivsel i jobbet - 4 nye webinarer

13. juni 2018

Trivsel er en forudsætning for, at du kan gøre dit arbejde bedst muligt. God trivsel smitter og skaber et godt arbejdsmiljø, hvor du går til dit arbejde med entusiasme, lyst og begejstring. Hvem ønsker ikke det?

Derfor sætter CA fokus på trivsel i jobbet med fire nye webinarer, som tager fat i 4 relevante områder, som har betydning for din trivsel i jobbet.  

Workl/life-balance er en væsentlig faktor for at vi trives i vores arbejdsliv. Det viser en undersøgelse blandt CA's medlemmer. Men mange har ikke den balance, fordi de har for meget arbejde og for lidt tid.

Et godt arbejdsmiljø og gode kolleger er også en væsentlig faktor for, at vi trives på jobbet. Samtidig vil vi gerne have indflydelse, ansvar og udfordrende arbejdsopgaver.

Men det er individuelt, hvordan vi reagere på arbejdspres og hvad der trigger stress og mistrivsel.

I CA har vi valgt at sætte fokus på din trivsel og har udviklet fire webinarer der kan give dig indsigt i, hvad du selv kan gøre for at fastholde eller øge din trivsel, så du kan performe og gøre dit arbejde bedst muligt. Vi giver dig konkrete redskaber som du selv kan arbejde

De fire webinarer tager fat i de områder der påvirker din trivsel, dig selv, dine relationer og de forandringer du konstant udsættes for i en travl hverdag med mange opgaver.

Du vil blive præsenteret for metoder, der vil gøre dig i stand til at øge din egen trivsel samt bidrage til hele din afdelings trivsel. Der er ingen quick fix, men enkle og værdifulde tiltag som kan styrke dig i dit arbejde med din og dine kollegaers trivsel.

4 webinarer

Trives du på jobbet – eller arbejder du bare?     

Forandringer - måske en ny mulighed

Siger du nogle gange "ja", når du burde sige "nej"?

Relationer på jobbet

Du kan tilmelde dig alle 4 webinarer og få hele pakken, men du kan også tilmelde dig enkeltvis.