Vinderkultur - Lederdag i CA 19. november 2015

Temaet for årets lederdag er vinderkultur, hvor vi sætter fokus på det mentale mindsets indflydelse på den daglige performance. Mød jægersoldaten, Brøndbytræneren, Audi-direktøren, OL-vinderen, forskeren og erhvervssociologen.

CA's Lederdag giver dig ny viden og inspiration - og mulighed for at netværke med andre ledere.

Fra kl. 10 - 16.30 får du 5 stærke oplæg, der gør dig klogere på ledelse og vinderkultur.

På CA's Lederdag møder du:  

09.30-10.00 Indskrivning / kaffe og brød  
10.00-11.00

STÆRKE TEAMS DER UNDERSTØTTER HIGH PERFORMANCE

Lars Møller – Tidligere jægersoldat - erhvervscoach og forfatter

Lars Møller afdækker hvordan Jægerkorpset arbejder i stærke teams der understøtter High Performance. Lars fortæller om, hvordan virksomheder kan bruge den samme tankegang og indstilling til at skabe flere gode resultater, større effektivitet, større entusiasme, arbejdsglæde og mere engagement.

Lars Møller har med sine 25 år i Jægerkorpset opnået en meget stor erfaring i at træne og udvikle mennesker til at ville og kunne yde mere. Herunder træne ledere, sammensætte High Performance Teams og skabe effektiv personlig udvikling.

Lars Møller – Tidligere jægersoldat - erhvervscoach og forfatter

11.00-11.15 Pause  
11.15-12.15

TRÆN DIN HJERNE TIL AT TRÆFFE BEDRE BESLUTNINGER OG FÅ MENTALT OVERSKUD

Rikke Østergård, Erhvervssociolog og mentaltræner, og Ulrich Kirk, lektor i neuropsykologi og hjerneforsker ved Syddansk Universitet

Langt de fleste af hjernens funktioner, inklusive mange af dine beslutninger, foregår ubevidst og automatisk og baseret på følelser. 

Få et indblik i, hvad der sker i hjernen, når du arbejder, tager beslutninger og laver økonomiske investeringer. Ulrich og Rikke giver dig indblik i de neurale processer, som styrer dig i din hverdag, så du kan skabe større overskud, overblik og blive bedre til at træffe beslutninger.

12.15-13.00 Frokost  
13.00-14.00

VINDERKULTUR I DETAILLEDDET

Klaus Frøkjær – Direktør i Audi Retail

At skabe en performance kultur inden for detail kræver en forståelse og et fokus på nogle af de mest basale elementer vi mennesker bygger på; respekt og adfærd – og glæde! Alle taler om hastighed som det nye sort, alt skal digitaliseres, kunderne skal kunne betjene sig selv! Ellers er ens service ikke tidsvarende.

Det er dog ikke et must, men et værktøj til både at styrke kulturen og kundeadfærden således at fokus er at skabe den bedst mulige oplevelse i den menneskelige kontakt, hver gang! Vinderkultur i detail handler om at skabe en holdånd indenfor et fast rammesæt og derefter udvikle en ledelsesadfærd der skaber og fastholder den daglige ”spænding”.

Klaus Frøkjær – direktør i Audi Retail

14.00-14.15

Pause

 

14.15-15.15

VINDERKULTUR – NÅR HVERDAGENS MINDSET OG KULTUR UNDERSTØTTER AMBITIONERNE

Lars H. Nielsen – OlymPeak, facilitator og ledelsesrådgiver, tidl. Olympisk medaljetager i roning

At VINDE er et spørgsmål om mindset, mennesker og lederskab… strategier og teknologi er en nødvendig forudsætning,men gør ikke meget af sig selv. Lars H. Nielsen går tæt på følgende emner:

  • Hvad gør vi, når strategien og forretningsmodellen er stærkt udfordret?
  • Hvordan får vi harmoni mellem ambitionsniveau og mindset?
  • Hvordan sikrer at teamets mindset og vaner er afstemt i dagligdagen?
  • Hvordan undgår vi misforståelser og etablerer et fælles præstations-sprog?
  • Hvordan skaber vi en bevidst VINDERKULTUR og en vilje til at vinde?
  • Hvordan får vi viljestyrken til at accelerere forandringen fra idé til succes?

Lars H. Nielsen – OlymPeak, facilitator og ledelsesrådgiver, tidl. Olympisk medaljetager i roning

15.00-15.30 Pause  
15.30-16.30

GLEM RESULTATET – FOKUSER PÅ PRÆSTATIONEN

Thomas Frank – Cheftræner i Brøndby IF

Lad vær med at måle folk på resultatet, men bedøm dem på, hvordan de når dem ved hele tiden at fokusere på detaljerne i præstationen. Guldet skabes i hverdagen. Det handler om at præstere bedre til træning hver eneste dag. Hvis man hele tiden holder fokus på det, vil de gode resultater komme af sig.

Det stiller store krav til lederen som hele tiden skal udvikle holdet og den enkle. For Thomas Frank er der 4 grundlæggende værdier der skal være på plads, hvis han skal få spillerne til at præstere optimalt. De 4 værdier danner fundamentet for at skabe en præstationskultur, som hele tiden fokuserer på præstationen – og ikke på resultatet.

Thomas Frank – Cheftræner i Brøndby IF

 

Praktisk info:

Dato
15. november 2016

Tid
Kl. 9.30 - 16.30

Sted
Innovationsfonden
Østergade 26 A, 4. sal
DK – 1100 København K

Pris

1.195 kroner, hvis du er medlem af CA Karrierepartner og a-kasse

1.995 kroner, hvis du ikke er medlem af CA Karrierepartner og a-kasse

Prisen er inkl. morgenbrød, sandwich til frokost, kaffe og kage.

Mere end bare en a-kasse

I CA får du langt flere fordele end i andre a-kasser.

Fx er følgende medlemstilbud gratis for vores medlemmer:

  • Kurser, workshops og gå-hjem-møder
  • Netværk
  • Karriererådgivning

Samtidig har CA branchens mest tilfredse medlemmer.

Læs mere om, hvad CA tilbyder og bliv medlem