Ansøgning om selvstændig bibeskæftigelse

Ansøgningen skal indsendes, når du søger om at modtage dagpenge samtidig med, at du driver en selvstændig virksomhed på deltid.