Efterløn og pension

Vi har samlet de formularer, du skal bruge hvis du vil gå på efterløn eller ansøge om skattefri præmie ved folkepensionsalderen.

Efterlønskort (ydelseskort)

Erklæring til udbetaling af efterløn. I tvivl? Så se denne vejledning.

Ansøgning om efterløn

Ansøgning om efterløn for lønmodtagere, der fylder 60 år 1. juli 1999 eller senere.

Efterlønsbevis

Oplysninger til ansøgning om efterlønsbevis.

Ansøgning om skattefri præmie

Skema til ansøgning om skattefri præmie ved folkepensionsalderen.

Ledighedserklæring for selvstændige (AR256)

Erklæring til brug ved - ledighed efter endeligt ophør som selvstændig, - overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig - ledighed ved midlertidigt ophør som selvstændig. (Husk også at udfylde Arbejdserklæring for selvstændige i tilknytning til ledighedserklæring for selvstændige).

Arbejdserklæring (AR261)

Arbejdserklæring for selvstændige.

Efterlønskort - 6 mdr

Erklæring til udbetaling af efterløn for 6 måneder. Fremtidig udbetaling kan først ske, når du har indsendt efterlønserklæringen til CA.

Tro- og loveerklæring om ophør som konsulent

Erklæring skal indsendes når du ophører med en virksomhed med få driftsmidler.

Læs mere om efterløn

Her finder du uddybende informationer om efterløn og hvilke regler, der er gældende på området.

FAQ om efterløn

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.