Erklæring om omdannelse af selvstændig virksomhed

Denne formular skal indsendes, når du ønsker at omdanne din aktivitet fra en selvstændig bibeskæftigelse til enten en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning.

Læs evt. mere her: Hvad betyder det for mig, der driver selvstændig virksomhed, hvis jeg stopper virksomheden og anmoder om dagpenge >