Ferie, sygdom og barsel

Her er de formularer, du skal bruge, når du skal søge om feriedagpenge eller skal udfylde en Erklæring om fravær.

Erklæringen om fravær skal du udfylde:

  • efter en periode med sygdom, hvor du har været på sygedagpenge og skal tilbage på dagpenge
  • hvis du er ledig efter en barselsorlov
  • eller har holdt fri for egen regning og efterfølgende er ledig

Søg om feriedagpenge

(AR 258)

Betingelserne fremgår af optjeningsmeddelelsen fra CA. Vær særligt opmærksom på ansøgningsfristerne.

Erklæring om fravær

(AR 296)

Indsend blanketten efter en periode med sygdom, barselsorlov eller fri for egen regning.

Opgørelse over feriedage

Her kan du se en oversigt over hvor mange dage med ret til feriedagpenge, du har optjent.

Læs mere om ferie

Her kan du læse mere om, hvad du som dagpengemodtager skal være opmærksom på, hvis du skal afholde ferie.