Jobplan/jobsøgningsstrategi

Når du er ledig og får dagpenge, skal du til en CV-samtale og 2 rådighedssamtaler i CA i løbet af de første seks måneders ledighed. Vi har pligt til at vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet, men i CA er vores tilgang til samtalen naturligvis, at støtte og rådgive dig, så du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Samtalerne tager udgangspunkt i nedenstående 'Jobplan / Jobsøgningsstrategi ', som du har ansvaret for at udarbejde før samtalen.

Ved samtalen drøfter vi din strategi for jobsøgning og justerer planen, hvis der er behov for det.

BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager har du en begrænset online tid på max en time til at udfylde formularen.