Ledighed

Her finder du alle de formularer, du skal bruge, hvis du vil erklære dig ledig eller søge om dagpenge.

Dagpengekort

(Ydelseskort)

Erklæring til udbetaling af dagpenge.

Se, hvornår du skal udfylde og indsende dit dagpengekort.

Er du i tvivl om hvordan? Se denne vejledning.

Ledighedserklæring

(AR 251)

Ledighedserklæringen skal indsendes, første gang du ønsker at få dagpenge. 

Den benyttes også, hvis du skal have beregnet ny dagpengesats.

Supplerende oplysninger

(AR 259)

Supplerende oplysninger om:

  • andet arbejde og indtægt fra pension
  • drift af selvstændig virksomhed
  • beskæftigelse i ægtefælles, samlevers eller families virksomhed
  • selvbygger eller medbygger

Oplysningsblanket om aktiviteter som selvstændig / freelancer

Denne blanket skal du udfylde og indsende, når du søger om at modtage dagpenge samtidig med, at du har andre aktiviteter.

F.eks. hvis du har selvstændig virksomhed eller anden form for arbejde, der IKKE er lønmodtagerarbejde.

Erklæring om omdannelse af selvstændig virksomhed

Benyttes, når du ønsker at omdanne din aktivitet fra en selvstændig bibeskæftigelse til enten en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge.

Arbejdserklæring

(AR 261)

Arbejdserklæring for selvstændige.

Her angives, om du har haft arbejde, ferie, været syg, været på kursus m.m.

Erklæring om frivillig ulønnet arbejde

 
Indsendes, hvis du har frivillig ulønnet arbejde, mens du er ledig.

Erklæring om fravær

(AR 296)

Erklæring om fravær benyttes i forbindelse med ansøgning om dagpenge efter en periode med sygdom, barsel eller fri for egen regning.

Tro- og loveerklæring om ophør som konsulent

 
Erklæring skal indsendes når du ophører med en virksomhed med få driftsmidler

Kursuserklæring

 
Erklæring om deltagelse i kursus eller uddannelse.

Opdatering af arbejdstimer og dagpengetællere

Klik ind og send en opdatering af dine data til Jobnet, så du kan klikke ind og se de seneste tal.

Befordringsbilag ved aktivering

(AB 421)

Ansøgning om befordringsgodtgørelse ved deltagelse i offentligt løntilskud, praktik eller uddannelse og opkvalificering.

Sådan melder du dig ledig

Her kan du læse - trin for trin -  hvordan du melder dig ledig.

Læs mere om ledighed og dagpenge

Her kan du læse mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du bliver ledig.

Læs også om hvilke muligheder, rettigheder og pligter, du har, imens du er ledig.