Ledighed

Her finder du alle de formularer, du skal bruge, hvis du vil erklære dig ledig eller søge om dagpenge.

Dagpengekort

(Ydelseskort)

Erklæring til udbetaling af dagpenge.

Se, hvornår du skal udfylde og indsende dit dagpengekort.

Er du i tvivl om hvordan? Se denne vejledning.

Ledighedserklæring - for lønmodtagere

(AR 251)

Ledighedserklæringen skal indsendes, første gang du ønsker at få dagpenge. 

Den benyttes også, hvis du skal have beregnet ny dagpengesats.

Ledighedserklæring - for nyuddannede/ værnepligtige

(AR 265)

Ledighedserklæringen indsendes, når du er optaget i en a-kasse efter afsluttet uddannelse eller under aftjening af værnepligt.

Ledighedserklæring – for selvstændige

(AR 256)

Indsendes ved:

  • ledighed efter endeligt ophør som selvstændig
  • overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig
  • ledighed ved midlertidigt ophør som selvstændig.

Husk også at udfylde
Arbejdserklæring for selvstændige.

Supplerende oplysninger

(AR 259)

Supplerende oplysninger om:

  • andet arbejde og indtægt fra pension
  • drift af selvstændig virksomhed
  • beskæftigelse i ægtefælles, samlevers eller families virksomhed
  • selvbygger eller medbygger

Ansøgning om selvstændig bibeskæftigelse

 
Denne ansøgningen skal indsendes, hvis du søger om at modtage dagpenge samtidig med, at du driver en selvstændig virksomhed på deltid.

Her finder du yderligere information vedr. 
selvstændig bibeskæftigelse

Erklæring om fravær

(AR 296)

Erklæring om fravær benyttes i forbindelse med ansøgning om dagpenge efter en periode med sygdom, barsel eller fri for egen regning.

Arbejdserklæring

(AR 261)

Arbejdserklæring for selvstændige.

Her angives, om du har haft arbejde, ferie, været syg, været på kursus m.m.

Erklæring om frivillig ulønnet arbejde

 
Indsendes, hvis du har frivillig ulønnet arbejde, mens du er ledig.

Overskydende timer

(AR 232)

Når du bliver ledig, skal det opgøres, om du har forhold der kan udskyde dagpengene. Du kan først få dagpenge, når eventuelle overskydende timer er afviklet.

Tro- og loveerklæring om ophør som konsulent

 
Erklæring skal indsendes når du ophører med en virksomhed med få driftsmidler

Kursuserklæring

 
Erklæring om deltagelse i kursus eller uddannelse.

Opdatering af arbejdstimer og dagpengetællere

Klik ind og send en opdatering af dine data til Jobnet, så du kan klikke ind og se de seneste tal.

Sådan melder du dig ledig

Her kan du læse - trin for trin -  hvordan du melder dig ledig.

Læs mere om ledighed og dagpenge

Her kan du læse mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du bliver ledig.

Læs også om hvilke muligheder, rettigheder og pligter, du har, imens du er ledig.