Medlemsforhold

Ansøgning om kontingentfritagelse - ikke studerende

Formular til ansøgning om kontingentforlængelse i forbindelse med udløb af dagpengeretten eller frihedsstraf.

Anmodning om udmeldelse

Udmeldelse af CA og a-kassesystemet i sin helhed.