Medlemsforhold

Ansøgning om kontingentfritagelse - ikke studerende

Formular til ansøgning om kontingentforlængelse i forbindelse med udløb af dagpengeretten eller frihedsstraf.

Anmodning om udmeldelse

Udmeldelse af CA og a-kassesystemet i sin helhed.

Anmodning af udmeldelse af CA+

Hvis du ønsker at melde dig ud af CA+, men fortsætte dit medlemskab af CA, skal du bruge denne formular.