Vigtig info: Vi er i øjeblikket ved at opdatere vores IT systemer, der er derfor ikke adgang til vores selvbetjeningsløsning. Vi forventer at være færdige kl 19:00.

Note:  We are currently updating our IT systems, due to this there is no access to our self service portal. Please try again after 19:00.

Opgørelse over feriedage

Her kan du se en oversigt over hvor mange dage med ret til feriedagpenge, du har optjent.

Læs mere om ferie

Her kan du læse mere om, hvad du som dagpengemodtager skal være opmærksom på, hvis du skal afholde ferie.