Studerende/nyuddannet

Her finder du blandt andet de formularer, du skal bruge ved afslutningen af dit studie, eller hvis du påbegynder et studie og vil kontingentfritages.

Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse

Formular til anmodning om at gøre brug af dine rettigheder som nyuddannet.

Change your status from Student to Graduate

Use this form when finishing your studies to make sure you get entitled to the rights of a Graduate when it comes to unemployment and 'dagpenge'.

Udskydelse af forventet dimissionsdato

Formular til oplysning om at den dato, du forventer at afslutte din uddannelse, er blevet udsat med mere end en måned.

Ledighedserklæring

(AR 251)

Ledighedserklæringen skal indsendes, første gang du ønsker at få dagpenge. 

Den benyttes også, hvis du skal have beregnet ny dagpengesats.

Ansøgning om fritagelse for betaling af administrationsbidrag

Du kan ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til CA, hvis du er studerende men ikke længere opfylder betingelserne for at være kontingentfritaget.

Læs mere om gratis studiemedlemskab

Her finder du information om hvilke særlige a-kasse regler, du som studerende skal være opmærksom på.

Se også hvilke tilbud, CA har til studerende.