Studerende og nyuddannede

Når du er ved at være færdig med din uddannelse, skal du sikre dig, at dit medlemskab hos CA er opdateret. Du kan fx få brug for at udskyde din dimissionsdato og da er det vigtigt, at du informerer os for at fortsætte som gratis studiemedlem.

Når du færdiggør din uddannelse, skal du skifte medlemsstatus til dimittend for at sikre dig dine rettigheder som nyuddannet. Du kan også få brug for at søge om fritagelse for administrationsbidraget.

Udskyd din forventede dimissionsdato

Hvis du dimitterer senere end den dato, du har oplyst til os, er det vigtigt at opdatere denne formular.

Skift status fra studerende til nyuddannet

Når du afslutter en uddannelse, skal du inden 14-dage skifte status for at gøre brug af dine rettigheder som nyuddannet.

Change your status: Student to Graduate

Make sure you get entitled to the rights of a Graduate when it comes to unemployment and 'dagpenge'.

Søg om fritagelse for administrationsbidrag

Du kan som studerende ansøge om fritagelse for betaling af administrations-bidraget til CA under visse forhold. 

Forhåndsgodkendelse af speciale

Selvom du endnu ikke har modtaget din endelige karakter, kan du via forhåndsgodkendelsen få dagpengeret, når din vejleder og censor har erklæret, at du vil bestå.

Søg om kontingentfritagelse (studerende)

Du skal bruge denne formular, når du som studerende ønsker at ansøge om kontingentfritagelse ved overgangen fra betalende medlem til studiemedlem.

Læs mere om gratis studiemedlemskab

Her finder du information om hvilke særlige a-kasse regler, du som studerende skal være opmærksom på.

Se også hvilke tilbud, CA har til studerende.

Nyuddannet og ledig?

Her kan du blive klogere på dagpengereglerne - og få et overblik over, hvad der er vigtigt at huske, når du er nyuddannet og ledig