Studerende/nyuddannet

Her finder du de formularer, du skal bruge ved afslutningen af dit studie, eller hvis du påbegynder et studie og vil kontingentfritages.

Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse

Formular til anmodning om at gøre brug af dine rettigheder som nyuddannet.

Udskydelse af forventet dimissionsdato

Formular til oplysning om at den dato, du forventer at afslutte din uddannelse, er blevet udsat med mere end en måned.

Ansøgning om kontingentfritagelse - studerende

Formular til ansøgning om forlængelse af kontingentfritagelse for studiemedlemmer.

OBS: Fra 1. juni 2014 skal du som studiemedlem ikke selv søge om fritagelse 1 gang om året. I stedet for forlænger vi dit medlemskab automatisk. Du skal derfor kun udfylde denne formular blanket hvis du søger om at overgå fra betalende medlem til studiemedlem.

Ledighedserklæring - nyuddannede (AR 265)

Ledighedserklæringen skal indsendes, når du er optaget i en a-kasse efter afsluttet uddannelse.

Læs mere om gratis studiemedlemskab

Her finder du information om hvilke særlige a-kasse regler, du som studerende skal være opmærksom på.

Se også hvilke tilbud, CA har til studerende.