Studerende/nyuddannet

Her finder du blandt andet de formularer, du skal bruge ved afslutningen af dit studie, eller hvis du påbegynder et studie og vil kontingentfritages.

Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse

Formular til anmodning om at gøre brug af dine rettigheder som nyuddannet.

Change your status from Student to Graduate

Use this form when finishing your studies to make sure you get entitled to the rights of a Graduate when it comes to unemployment and 'dagpenge'.

Udskydelse af forventet dimissionsdato

Formular til oplysning om at den dato, du forventer at afslutte din uddannelse, er blevet udsat med mere end en måned.

Ledighedserklæring for nyuddannede (AR 265)

Ledighedserklæringen skal indsendes, når du er optaget i en a-kasse efter afsluttet uddannelse.

Ansøgning om kontingentfritagelse - studerende

Formular til ansøgning om forlængelse af kontingentfritagelse for studiemedlemmer.

OBS: Fra 1. juni 2014 skal du som studiemedlem ikke selv søge om fritagelse 1 gang om året. I stedet for forlænger vi dit medlemskab automatisk. Du skal derfor kun udfylde denne formular blanket hvis du søger om at overgå fra betalende medlem til studiemedlem.

Ansøgning om fritagelse for betaling af administrationsbidrag

Du kan ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til CA, hvis du er studerende men ikke længere opfylder betingelserne for at være kontingentfritaget.

Læs mere om gratis studiemedlemskab

Her finder du information om hvilke særlige a-kasse regler, du som studerende skal være opmærksom på.

Se også hvilke tilbud, CA har til studerende.