Tro- og loveerklæring om ophør som konsulent

Erklæring skal indsendes når du ophører med en virksomhed, med få driftsmidler.