Tro- og loveerklæring om ophør som konsulent

Erklæring skal indsendes når du ophører med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i en virksomhed med få driftsmidler.