Efterlønskort (ydelseskort)

Erklæring til udbetaling af dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og/eller efterløn.

I tvivl om, hvordan du udfylder? Så se denne vejledning.