swipegesture

Mindre intensiv indsats

Når du får nyt job efter have modtaget dagpenge i en periode, skal du normalt fortsætte med at søge 2 job om ugen helt frem til, du starter i dit nye job.

Jobcentret har dog mulighed at give dig dispensation, så du i stedet bliver omfattet af den ordning, der hedder ”Mindre intensiv indsats”.

Du kan blive omfattet af ordningen, hvis du kan dokumentere, at du starter i ordinært job på fuld tid inden for de næste 6 uger.

Når dit jobcenter har godkendt dette behøver du ikke længere søge job eller joblogge. Du behøver heller ikke komme til samtaler i CA og på jobcentret.

Du skal dog stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde som dit jobcenter henviser dig til. Derfor skal dit CV på jobnet fortsat være udfyldt og søgbart. Du skal også opholde dig og have bopæl i Danmark.

Husk ! – det er vigtigt at du stadig er tilmeldt Jobnet som ledig i denne 6-ugers periode, selvom du er fritaget for joblog og møder, da vi ellers ikke må udbetale dig dagpenge.