swipegesture

Abdullahi Abdi Jama

Business Controller, 29 år

Cand. Merc. Økonomistyring

Sjælland

Kære medlemmer af CA Karrierepartner og A-kasse,

Jeg stiller op til repræsentantskabet med en passion for at skabe positive forandringer og styrke vores fællesskab. Min erfaring fra finansverdenen, hvor jeg til dagligt er i kontakt med mange forskellige interessenter, har givet mig en dyb forståelse for vigtigheden af at navigere i komplekse miljøer og sikre, at alle stemmer bliver hørt.

Min erfaring som mentor for unge med begrænsede muligheder har også givet mig en dyb forståelse for, hvordan vi bedst støtter hinanden gennem livets udfordringer - ved at lytte, have konstruktive dialoger altid i medlemmernes bedste interesse. Jeg vil være med til at sikre, at denne tilgang fortsat er gældende i CA.
Med min erfaring og baggrund, kan jeg kan være med til at bidrage repræsentantskabet med:

1. Effektiv Ressourcestyring:
Sikre at understøtte virksomheden til at forvalte organisationens midler, således at det altid kommer medlemmerne til gavn.

2. Udvikling af støtteprogrammer:
Med de nye regler indenfor bl.a. dagpenge, er det vigtigere end før at forbedre initiativer, der støtter medlemmerne i deres karriereudvikling og håndtering af livets udfordringer.

Tak for din tid og støtte.

kh,
Abdullahi