swipegesture

Henrik Bang

Innovation Manager, 54 år

Kandidat Økonomi & MBA IT

Midtjylland

Jeg opstiller til valg i CA's repræsentantskab for at påvirke strategiske beslutninger, udbygge mit netværk og få ny indsigt. Min motivation omfatter:

Indflydelse på Strategiske Beslutninger:
Som medlem af repræsentantskabet får jeg mulighed for at påvirke CA's retning, især inden for teknologi og innovation – områder, hvor jeg allerede har indgående indsigt.

Netværksmuligheder:
Repræsentantskabet er et netværk af engagerede professionelle. Deltagelse giver adgang til uvurderlige kontakter, der kan fremme min professionelle udvikling, åbne op for samarbejder og skabe varige relationer.

Forståelse af Organisationen:
Som repræsentant får jeg dybere indsigt i CA's værdier, udfordringer og mål, hvilket er essentielt for at træffe velinformerede beslutninger og bidrage til organisationens udvikling.

Personlig og Professionel Udvikling:
Repræsentantskabet tilbyder lærerige udfordringer og mulighed for at lære af andre medlemmers erfaringer. Jeg ser frem til at anvende min erhvervserfaring i disse interaktioner.

Samfundsengagement:
Min opstilling er et udtryk for mit engagement i CA og ønsket om at adressere samfundsmæssige udfordringer. Deltagelse er en chance for at være en aktiv beslutningstager og bidrage positivt til organisationen.

Mulighed for at Forme Fremtiden:
Repræsentantskabet spiller en central rolle i at forme CA's fremtid. Med mine idéer og passion for forandring ser jeg denne mulighed som en vej til at bidrage til organisationens succes.

Opstilling til valg i CA giver mig ikke kun en platform til at påvirke organisationen, men åbner også for personlige og professionelle udviklingsmuligheder. Jeg er overbevist om, at min deltagelse vil gøre en forskel og hjælpe med at forme en positiv fremtid for både mig og CA.