swipegesture

Lasse Wiberg

Senior advisor, Skatteministeriet, ekstern lektor CBS, 57 år

MSc, MBA, Dip

Hovedstaden

Lasse Wiberg, 57 år, MSc, MBA, Senior Advisor i Skatteministeriet og ekstern lektor på CBS gennem mange år. Forud for min tid i Skatteministeriet har jeg 20 års erfaring i den private sektor.

Jeg er i dag medlem af repræsentantskabet og CA's bestyrelse, både som suppleant i CA og som bestyrelsesmedlem i CA+. Som repræsentant for medlemmerne og som trofast medlem af CA gennem mange år finder jeg det yderst givende at bidrage til at sikre medlemmernes bedste nu og i fremtiden.

Jeg ønsker at genopstille, da jeg mener, at jeg kan bidrage til at skabe et CA, der også i fremtiden giver karriereudvikling og tryghed for medlemmerne, uanset deres situation. Jeg tror på visionen om at være en værdiskabende karrierepartner og anser det for afgørende at skabe digitale karriereløsninger for at imødekomme medlemmernes behov og ønsker.

Som repræsentantskabsmedlem vil jeg arbejde for at sikre, at CA forbliver en professionel og effektiv a-kasse, der fokuserer på kerneforretningen og anvender IT til at forbedre medlemsoplevelsen og rationalisere arbejdet. Jeg vil også bidrage til at sikre, at CA forbliver en unik a-kasse, der skaber reel merværdi for medlemmerne og tænker på a-kasse som en forretning, hvor gevinsterne kommer medlemmet til gode i form af forbedrede serviceydelser.

Jeg lægger vægt på samarbejde, tillid, åbenhed og ærlig kommunikation. Jeg vil engagere mig i arbejdet sammen med resten af repræsentantskabet for at sikre, at CA forbliver en demokratisk organisation, der er fuldstændig uafhængig af politiske, religiøse og faglige interesser.

Jeg ser frem til at bidrage til CA's fortsatte succes og arbejde for at skabe karriereudvikling og tryghed for medlemmerne.