swipegesture

Marianne Vagn Pedersen

Selvstændig karriererådgiver og mentor, 59 år

Sociolog/bankuddannet

Nordjylland

Jeg har siddet i CA’s Repræsentantskab i fire år og vælger at genopstille. Min motivation er fortsat at bidrage til at styrke CA's position på markedet og sikre, at vi forbliver en stærk karrierepartner og støtte for medlemmerne. Som medlem af Repræsentantskabet indgår jeg i et stærkt netværk og kan medvirke til at sætte retningen for CA's strategi og udvikling.

Konkret vil jeg fokusere på tre ting:

  1. At CA bliver mere tydelige omkring, hvor attraktive vi er. Ikke bare som a-kasse og karrierepartner med kompetente medarbejdere og relevante tilbud til medlemmerne, men også med vores Advokathjælp (CA+). Vi har med den samlede pakke et rigtig godt og konkurrencedygtigt produkt og er iflg. Trustpilot den bedste a-kasse – dét vil jeg gerne være med til at tydeliggøre yderligere. Dette vil både styrke tiltrækningen af nye medlemmer og sikre fastholdelsen af eksisterende i et meget konkurrencepræget marked.
     
  2. At CA styrker sin position ift. selvstændige og freelancere. Med en bevægelse på arbejdsmarkedet mod flere projektansættelser og freelancere skal CA vedvarende sikre, at vi forbliver attraktive og en stærk samarbejdspartner, også for selvstændige.
     
  3. At CA øger tilgangen af studerende, så vi har en stabil pipeline og efterfølgende fastholder dem som tilfredse medlemmer og ambassadører for CA. Som vejleder og mentor for studerende på Finansuddannelserne på UCN får jeg en konkret indsigt i, hvad der optager de unge; en indsigt jeg naturligt vil bringe i spil i Repræsentantskabet

Som selvstændig ledelses- og udviklingskonsulent har jeg en kompetencemæssig bredde opnået gennem 25 år i den finansielle sektor, en uddannelse som erhvervssociolog og certificering som Organisationscoach. Jeg har en stor interesse for det bæredygtige arbejdsliv, udvikling og diversitet i ledelse, som også er omdrejningspunkterne i mit firma MarKant. Privat er jeg gift og bosiddende i Aalborg.