swipegesture

Michal Guldhammer Gregersen

Guide, 39 år

Professionsbachelor i Natur- & Kulturformidling

Nordjylland

Kære medlemmer af CA Karrierepartner og A-kasse,

Mit navn er Michal Guldhammer Gregersen, og jeg er begejstret for at stille op som repræsentant for Nordjylland i jeres repræsentantskab. Jeg har haft privilegiet at være suppleant for repræsentantskabet i de seneste 2 år, og denne erfaring har kun styrket min overbevisning om, hvor vigtigt det er at være aktivt engageret i vores fællesskab.

Som medlem fra Nordjylland ser jeg de unikke udfordringer og muligheder, vores region står overfor. Jeg er passioneret om at repræsentere vores område og sikre, at vores behov og perspektiver bliver hørt og forstået på det overordnede niveau.

Jeg tror på, at CA Karrierepartner og A-kasse skal være mere end bare en a-kasse. Vi skal være en værdifuld karrierepartner for alle medlemmer uanset deres situation. Mit mål er at fortsætte arbejdet med at skabe digitale karriereløsninger, der er tilgængelige døgnet rundt, og at sikre, at vores service er personlig og opfylder de individuelle behov for hvert medlem.

I de kommende år ønsker jeg at bidrage aktivt til at skabe karriereudvikling og tryghed for vores medlemmer. Jeg ser repræsentantskabet som en platform, hvor vi sammen kan forme retningen for vores fællesskab. Jeg tror på værdien af samarbejde og tillid og vil arbejde hårdt for at fremme disse principper i vores organisation.

Jeg beder om jeres tillid og støtte i denne valgperiode. Lad os sammen skabe et stærkt fællesskab, der ikke kun opfylder vores medlemmers forventninger, men også overskrider dem. Jeg ser frem til at repræsentere jer og arbejde for vores fælles bedste.

Tak for jeres opmærksomhed, og jeg håber på jeres stemme.

Med venlig hilsen,
Michal Guldhammer Gregersen