swipegesture

Silan Druekær Erdem

Barsel, forh. afdelingsdirektør, 34 år

Cand.merc (CBS)

Hovedstaden

Jeg ønsker at bidrage til CA med mine tillærte kompetencer via min etniske minoritetsbaggrund, og med det formål at sikre bredere repræsentation af nuværende og kommende medlemmer.

Foruden min baggrund, har jeg erfaring med digital marketing, ledelse og brandstrategisk kommunikation. Min seneste stilling har været som afdelingsdirektør i et marketingbureau.

Jeg er på barsel, og herigennem har jeg erfaret og læst, at barsel kan være en styrke eller hæmsko. Afhængig af hvorvidt din arbejdsgiver støtter dig, og hvordan du selv anskuer det. Jeg anskuer det som en styrke.

Derfor har jeg fået en ny interesse for det menneskelige dilemma i at være en børnefamilie i nutidens samfund. Hvordan understøtter fremtidens ledere børnefamilierne, så vi (også) kan have bredere repræsentation på tværs af livsfaser?

Jeg håber på et valg til repræsentantskabet, hvori mit bidrag vil have fokus på repræsentation, diversitet, inklusion, ledelse og markedsføring.