swipegesture

Her kan du læse om dine muligheder for at få feriedagpenge, samt hvordan du melder ferie, mens du er ledig.

Hvis du gerne vil holde ferie, mens du er ledig, har du mulighed for at få feriedagpenge. Den samme mulighed har du, hvis du er kommet i job, og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse for hele ferien.

For at kunne få feriedagpenge, skal du dog først have optjent ret til det. Læs mere i afsnittet "Hvordan optjener jeg feriedagpenge?" nedenfor.

Når du holder ferie, skal du:

 1. Melde ferie på jobnet.dk mindst 14 dage før, du vil holde ferie. Det gælder kun for dig, der er ledig. 
 2. Først bruge de feriedage med løn eller feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver
 3. Derefter kan du bruge dage med feriedagpenge, hvis du har optjent ret til dem

Hvis du ikke har ret til feriedage med løn, feriepenge eller feriedagpenge, er du nødt til at holde fri for egen regning.

Du skal give besked på jobnet.dk om din ferie senest 14 dage før feriens første dag.

Du kan registrere ferien ved at

 • Logge på jobnet
 • Gå ind på siden 'Planer og aftaler'
 • Klikke på punktet 'Meld ferie'

Vi vil så få direkte besked fra jobcentret om din ferie.

Er der mindre end 14 dage, til din ferie begynder, kan du ikke selv registrere ferien. I stedet skal du kontakte dit Jobcenter og CA.

Hvis du ikke har meldt ferie med 14 dages varsel, kan du have pligt til at deltage i møder og aktiviteter som Jobcentret eller CA indkalder dig til – også selvom du holder ferie.

Ferieåret er den periode, hvor du optjener din ret til ferie.

Du kan optjene op til 2,08 dage med feriedagpenge om måneden. Du kan derfor optjene op til 25 dage med feriedagpenge per år. Det kan dog også være mindre. Læs mere i afsnittet "Sådan optjener du ret til feriedagpenge".

Ferieåret på 12 måneder løber fra 1. september i et år til 31. august det efterfølgende år.


Perioden for ferieafholdelse er det tidsrum, hvor du kan afholde din optjente ferie.

Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder, og løber fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Ferieafholdelsesperioden løber altså samtidig med ferieåret, men i yderligere 4 måneder.

De feriedage, du optjener i den ene måned, kan du altså allerede afholde i den efterfølgende måned.

Feriedagene skal senest afholdes inden udgangen af perioden for ferieafholdelse. Derfor er perioden 4 måneder længere end selve ferieåret. Så har du en chance for at kunne nå at afholde din optjente ferie.

Vær opmærksom på, at du først skal afholde al ferie, du har fra en arbejdsgiver. Det gælder også selvom ferien er optjent i perioden 1. september til 31. december. Læs mere i afsnittet "Du skal afholde dine feriedage fra arbejdsgivere først".

 

Du optjener ret feriedagpenge, hvis du i løbet af et ferieår får udbetalt dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge.

Du kan optjene op til 2,08 dage med feriedagpenge om måneden. Det kan du, hvis du som fuldtidsforsikret i a-kassen får udbetalt 160,33 timers dagpenge/feriedagpenge fra a-kassen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. (130 timer som deltidsforsikret). Det svarer til 25 dage på et år.

Hvis du får udbetalt færre timer, bliver de optjente dage tilsvarende sat ned. Får du som fuldtidsforsikret fx. kun udbetalt for 80,16 timer i en måned – svarende til 50% af fulde dagpenge - optjener du også kun 50% feriedagpenge, altså 1,04 dage med feriedagpenge. Det kan fx ske, hvis du får supplerende dagpenge.

Særregel for nyuddannede, der ikke er forsørgere for et barn:
Du kan kun optjene op til 1,81 feriedage pr. måned. Til gengæld får du udbetalt feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum, selvom din dagpengesats normalt kun er 71,5%

For at kunne holde ferie med feriedagpenge, skal du:

 • Være ledig eller i arbejde
 • Allerede have afholdt dine egen optjente feriedage fra nuværende eller tidligere arbejdsgivere
 • Holde ferie
 • Have ret til dagpenge, hvis du var ledig. (Din ret til dagpenge må fx ikke være udløbet)
 • Have meddelt ferie på jobnet.dk senest på første feriedag, hvis du er ledig
 • Være medlem af en dansk a-kasse
 • Have bopæl i Danmark på ferietidspunktet

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du:

Har du optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, skal du bruge disse feriedage før, du kan få udbetalt feriedagpenge.

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, når du er i arbejde som lønmodtager, uanset om du er ansat på fuld- eller deltid.

Holder du fx ferie i december måned, skal du altså have holdt de 6,24 feriedage, du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Ferie optjent via arbejdsgiver, som er overført fra et tidligere ferieår, skal også være afholdt, før du kan få feriedagpenge. Husk, at feriedagpenge ikke kan overføres til en ny periode for ferieafholdelse. Dine optjente feriedagpenge bortfalder, hvis du ikke har brugt dem indenfor den gældende periode for ferieafholdelse.

Du søger om feriedagpenge via ”Mit CA”, hvor du skal udfylde og indsende Ansøgning om feriedagpenge.

Du kan udfylde din ansøgning op til 5 uger før feriens første dag.

Har vi modtaget din ansøgning mindst 4 uger, før din ferie starter, kan vi udbetale feriedagpengene en uge før din første feriedag.

Er du ledig, har du tidligst ret til feriedagpenge fra den dag, du har søgt om feriedagpenge.

Har du allerede holdt din ferie, når du søger om feriedagpenge, skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen altid er den 31. januar, efter ferieafholdelsesperioden er udløbet. Altså, søger du om ferie for julen 2022, skal du altså senest have søgt om feriedagpenge d. 31. januar 2023.

Normalt har man fri fra arbejde på de helligdage, der ligger på almindelige hverdage, og som også kaldes for søgnehelligdage.

Som ledig er situationen anderledes.

Du kan kun få dagpenge på søgnehelligdage, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet på de helligdage, der ligger på almindelige hverdage – altså fra mandag til fredag.

Det betyder, at hvis du gerne vil have dagpenge på søgnehelligdage, som fx skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag, skal du:

 • Opholde dig i Danmark
 • Søge job og joblogge
 • Kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel m.v.

Det samme gælder øvrige søgnehelligdage, såsom juledagene (d. 24 – 26. december) og henover nytåret (d. 31. december og 1. januar), hvis disse dage er søgnehelligdage.

Hvis du ikke vil eller kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet på søgnehelligdage (fx fordi du er i udlandet), kan du ikke få dagpenge for disse søgnehelligdage.

I stedet kan du søge om feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det.

Hvis du opholder dig i udlandet, har du ikke ret til dagpenge. Der er dog mulighed for at søge om at få dine dagpenge med til udlandet i en periode.

Eksempel: Ferie i ugen op til påsken

Du er ledig og har meldt ferie på jobnet.dk og søgt om feriedagpenge for de 3 dage op til påske. Men, du har ikke søgt om ferie for skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Derfor kan du kun få dagpenge for søgnehelligdagene (skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag), hvis du på disse dage lever op til rådighedsforpligtelsen, herunder søger det sædvanlige antal job og joblogger i påskeugen.

Hvis du ønsker at holde fri på søgnehelligdagene, står du ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked og kan derfor ikke få dagpenge. Derfor skal du huske at søge om feriedagpenge for de dage, hvis du ønsker at være dækket økonomisk.

Vi kan tidligst udbetale dine feriedagpenge en uge inden feriens start. Først på det tidspunkt, er det muligt at opgøre nøjagtigt, hvor mange dage med ferie du har optjent, og hvor mange dage du kan få udbetalt.

Feriedagpenge udbetales med den samme sats som din sats på dagpenge, dog uden et eventuelt beskæftigelsestillæg

Får du ikke dagpenge på ferietidspunktet, beregner vi en sats til dig, når du søger om feriedagpenge. 

Beregningen sker efter samme beregningsregler, som hvis du skulle modtage dagpenge. Her kan du læse om beregning af dagpengesatsen.

Vi kan kun udbetale feriedagpenge for det antal dage, som du har optjent.

Søger du om flere dage, end du har optjent ret til, kan vi først udbetale for disse ”endnu ikke optjente dage”, hvis du efterfølgende har optjent dage nok.

Du kan altså godt holde ferie, som du i første omgang selv må betale, men som du så senere kan få feriedagpenge for.

Eksempel:
Ferieåret starter 1. september, og du søger om 5 dage med feriedagpenge i oktober, så du kan holde efterårsferie. Du har allerede holdt al den ferie, du havde optjent i det sidste ferieår.

Da du ansøger om feriedagpenge, har du kun nået at optjene 2,08 feriedage i ferieåret. Derfor kan du kun få de 2 feriedage udbetalt en uge inden feriens start.

De sidste 0,08 feriedage vil stå på i dit optjeningsregnskab. De tæller med, når du næste gang får en udbetaling af feriedagpenge fra os.

De sidste 3 dages efterårsferie kan du først få feriedagpenge udbetalt for, når du har optjent ret til dem.

Hvis du får udbetalt dagpenge eller feriedagpenge fra os, kan du på ”Mit CA” se, hvor mange feriedage du har optjent ved at gå ind på Opgørelse over feriedage

Hver gang du får en udbetaling af dagpenge eller feriedagpenge, bliver dit optjeningsregnskab opdateret. Feriepenge, du evt. har optjent ved at være på barsel, medregnes ikke automatisk.

De optjente dage bliver vist med 2 decimaler og rundes op- eller ned til hele dage, når vi skal udbetale dem. Vi har kun mulighed for at udbetale feriedagpenge for hele feriedage.

Har du været på barsel, optjener du også ret til feriedagpenge. Det gør du på baggrund af dine barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Og det gælder, uanset om du er ledig eller er ansat i et job, som du er på barsel fra.

CA får kun besked om dine barselsdagpenge, hvis du er ledig lige efter din barsel. Så husk at give os besked, hvis du er i arbejde og har optjent feriedagpenge via barselsdagpenge. Det gør du ved at kontakte os enten pr. telefon 3314 9045 eller mail ca@ca.dk

Du skal også være opmærksom på, at hvis du i løbet af ferieåret både har fået løn og barselsdagpenge, skal du først afholde dine feriedage med løn eller feriepenge, før du kan få feriedage med feriedagpenge.