swipegesture

Bestyrelsen

Ny bestyrelse i CA i 2023

Ved repræsentantskabsmødet den 23. april 2023 var der valg blandt repræsentantskabets medlemmer til 3 ud af 5 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter. 

Til de 3  bestyrelsesposter blev Josefine Kampmann, Widad Makhuki og Osama Salame valgt, mens Lasse Wiberg og Maja Maria Rybøl blev valgt som suppleanter. 

Formand Eva Nautrup og Marianne Vagn Pedersen var ikke på valg. 

Ved bestyrelsesmødet den 8. juni har bestyrelsen konstitueret sig, og Eva Nautrup blev genvalgt som formand for CA. 

CA's bestyrelse 2023

Formand
Eva Nautrup, cand.merc.SOL.

Medlem
Marianne Vagn Pedersen, cand.scient.soc.

Medlem
Josefine Kampmann, cand.merc.fil.

Medlem
Widad Makhukhi, cand.merc.IMM.

Medlem
Osama Salame, cand.scient.pol.

1. suppleant
Lasse Wiberg, MSc, MBA.

2. suppleant
Maja Maria Rybøl, cand.merc.aud