Sammen om din udvikling og tryghed

CA er mere end en a-kasse. CA er også en karrierepartner, der skaber karriereudvikling og økonomisk tryghed for alle vores medlemmer gennem hele arbejdslivet - uanset om du er ledig eller i job.

CA er en landsdækkende karrierepartner og a-kasse for 68.000 medlemmer.

De fleste af CA's medlemmer arbejder i erhvervslivet og har taget en videregående uddannelse. Men branche og uddannelse er mindre vigtigt end dit mindset; et mindset, hvor udvikling er fundamentet og drivkraften.

CA's medlemmer vil noget mere. De vil udvikle sig: Nogle stræber efter det næste trin på karrierestigen, mens andre udforsker en helt ny karrierevej eller søger en ny balance mellem arbejde, fritid og familie. Og det er på den rejse, at CA er en rådgiver, en partner, en allieret.

Vi er sammen om din udvikling og tryghed. Vi hjælper dig fra dér, hvor du er, til dér, hvor du gerne vil være.

Udvikling

Det handler om at udvikle sig. Arbejdsmarkedet er i konstant forandring og stiller hele tiden nye krav, som CA's medlemmer må navigere efter. Mange medlemmer skifter karrierevej flere gange i livet og er hele tiden i bevægelse. Det kan være udfordrende at få det hele til at gå op.

Balance

CA hjælper dig med din udvikling gennem karrieren og med at opnå et arbejdsliv i balance. Der skal på samme tid være faglige udfordringer og tryghed. Der skal være plads til en spændende karriere og et givende fritids- og familieliv.

Værdi

CA giver dig økonomisk tryghed gennem dagpenge, advokathjælp, forsikringer og lønsikring. 

Vi hjælper dig også med karriererådgivning, ny viden og konkrete værktøjer - og netværk med sparring med både ligesindede og rollemodeller. Det skal være nemt og værdifuldt at være medlem af CA.

Derfor arbejder vi målrettet på at skabe digitale karriereløsninger, som du kan tilgå overalt døgnet rundt. De er nytænkende og bæredygtige, for uden innovation ingen fremtid.

Uafhængig

CA er en uafhængig a-kasse, hvor der er plads til alle, der er del af det omskiftelige arbejdsmarked.

Som neutral a-kasse forholder CA sig til samfundet og arbejdslivet omkring os, men er fri af politiske bindinger.

"CA var min studiepartner under studietiden og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg havde valgt den rette a-kasse."

Majbrit, Cand. merc. i international Business & Marketing

CA er en 100 % medlemsstyret organisation, hvilket vil sige, at det er de godt 68.000 medlemmer, der ejer og styrer CA. At være en medlemsstyret a-kasse er helt unikt i dansk sammenhæng og det er derfor noget, vi er stolte af. Alle medlemmer har mulighed for at blive en del af CA’s overordnede ledelse via opstilling til valg til hhv. Repræsentantskab og eventuelt Bestyrelse og dermed få direkte medindflydelse på foreningens overordnede strategiske retning og udvikling.

CA’s repræsentantskab består af 26 medlemmer, som bliver valgt for en 4-årig periode. Der er valg til CA’s Repræsentantskab hvert andet år. Repræsentantskabet er CA’s øverste myndighed og har til hovedopgave at vælge CA’s bestyrelse samt at agere sparringspartner for både bestyrelse og direktion. Repræsentantskabet mødes typisk to gange om året og der er valg til CA’s Repræsentantskab i lige år.

Se medlemmer af repræsentantskabet

Kontakt repræsentantskabet: direktion@ca.dk

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, som vælges blandt repræsentantskabets medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen, mens suppleanter vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen mødes typisk seks gange om året og der er valg til bestyrelsen i ulige år.

Se medlemmer af bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen: direktion@ca.dk

Direktion

 • Christian Sørbye Friis
  Adm. direktør

 • Kurt H. Wolf
  Direktør, Økonomi & Data

 • Lars Axboe Caspersen
  Direktør, Medlemsservice
   
 • Sidsel Kjær Scheibel
  Direktør, Marked & Produkter

 • Annika Hyllemose Holmegaard
  Chef, Strategi & Organisation

Kontakt direktion: direktion@ca.dk

Vision: Vi er mere end en a-kasse. Vi vil være karrierepartner for alle vores medlemmer

Vi ønsker, at alle vores medlemmer uanset deres situation – og uanset om de er ledige eller i job – oplever os som en værdiskabende karrierepartner, hvor det er nemt og værdifuldt at være medlem af CA. Derfor arbejder CA målrettet på at skabe digitale karriereløsninger, som medlemmerne kan tilgå overalt døgnet rundt, og vores services skal være personlige, så vi rammer lige præcis det behov, det enkelte medlem har.

Mission: Vi skaber karriereudvikling og tryghed sammen med vores medlemmer

Vi er sat i verden for at skabe karriereudvikling og tryghed – både økonomisk og juridisk – for vores medlemmer hele arbejdslivet, uanset om de er ledige eller i job. Det sker ikke kun for, men også sammen med vores medlemmer, da vi er en selvstændig, uafhængig og demokratisk a-kasse, hvor medlemmerne er med til at sætte retningen.

Værdigrundlag - "PUST"

Professionalisme

Medlemmerne i CA får en imødekommende, troværdig og målrettet rådgivning. Vi møder medlemmerne med respekt, som de individer, de er. Medarbejderne i CA er blandt de bedste, og medarbejderne i CA er i konstant udvikling. Forudsætningen for vores professionelle service er videndeling, og at vi har et indgående kendskab til medlemmernes arbejdsmarked og karriereforløb. Vi driver en effektiv a-kasse og spilder ikke ressourcer på unødigt bureaukrati. I organiseringen af vores arbejde fokuserer vi på at drive vores kerneforretning, og vi anvender IT intensivt til at forbedre medlemsoplevelsen og rationalisere arbejdet.

Unik

CA er en unik a-kasse, der skaber reel merværdi for medlemmerne. Medlemmerne skal have værdi ud af alle møder med CA, og de får mere, end de forventer. Medarbejderne er stolte over deres arbejde og over, at de gør en forskel. Den enkelte medarbejders bidrag er afgørende for kvaliteten i vores service. Vi skal være foran i måden, vi arbejder og møder medlemmerne på. Vi tænker ikke a-kasse som et bureaukrati, men som en forretning, hvor gevinsten kommer medlemmet til gode i form af bedre serviceydelser. CA er en demokratisk organisation, som er 100 % medlemsstyret og fuldstændig uafhængig af politiske, religiøse og faglige interesser.

Samarbejde og Tillid

Vi bygger vores virksomhedskultur på samarbejde og tillid, både i de interne og eksterne relationer. Det betyder, at vi lægger vægt på gode kollegiale relationer, at vi respekterer hinanden og vores kunder, vores kompetencer og vores forskellighed. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde. Vores kommunikation er åben, direkte og ærlig. Vi forventer, at den udstrakte tillid i CA bliver mødt med ansvarlighed og engagement.

Hvorfor hedder I CA? Hvad står det for?

Det er et spørgsmål, som vi ofte får. 

Svaret er, at da CA blev grundlagt i 1978, var alle a-kasser fagligt afgrænsede.

Dengang hed vi Civiløkonomernes A-kasse - som ofte blev forkortet til CA - og kun civiløkonomer (kandidater og HD’ere fra handelshøjskolerne) kunne blive medlemmer, fordi a-kasserne skulle være fagligt afgrænsede. 

Senere fik a-kasserne mulighed for at optage andre faggrupper og CA fik masser af nye medlemmer fra blandt andet erhvervsakademierne og de samfundsvidenskabelige uddannelser.

I takt med at medlemsgruppen blev bredere, er "civiløkonomerne" gledet ud af navnet. I stedet er "CA" blevet en del af det officielle navn: CA Karrierepartner og A-kasse.

Hvorfor har CA skiftet tagline?

CA har fået en ny tagline i 2021 – ’Sammen om din udvikling og tryghed’ - som du kan se på billedet af vores logo og navn.

En tagline bliver brugt til at fortælle, hvad virksomheden står for, hvad kunden kan forvente, eller hvad forretningen går ud på.

Vores tagline har hidtil været ’For højtuddannede i erhvervslivet’, som klart har fortalt, hvem vi er noget for.

Men i takt med at medlemsgruppen er blevet bredere, er vi ikke kun for højtuddannede i erhvervslivet. Derfor vil vi hellere fortælle, hvad vi kan gøre for dig.

Vi har valgt en tagline, der passer til de to ben i vores virksomhed og vores navn: CA er nemlig både Karrierepartner og a-kasse.

Derfor hjælper vi dig også både med udvikling og tryghed i dit arbejdsliv. Du står ikke alene. Det er en opgave vi er sammen om.

Bliv en del af CA's medlemspanel og giv din mening til kende

Vi vil gerne involvere dig, som medlem, for at sikre vi konstant tilbyder de bedste muligheder for understøttelse af din karriere og dit arbejdsliv.

Tilmeld medlemspanel