swipegesture

Ledig

Her kan du få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du bliver ledig, mens du er ledig, og når du får arbejde igen.

Som ledig er der mange udfordringer, men CA kan hjælpe dig med de fleste. 

  • Vi hjælper dig med dagpenge, mens du er ledig
  • Vi hjælper dig også med jobsøgningen, så du er godt rustet til at finde et nyt job.
  • Vi hjælper dig med at navigere sikkert rundt i dagpengesystemets krav og regler. 

Hent vores letlæselig guide til dagpengereglerne: Værd at vide 

Dagpenge, mens du er ledig

Hvis du bliver ledig

Du skal have været medlem af en a-kasse de sidste 12 måneder og som lønmodtager have haft en minimumsindkomst de seneste 3 år. Er du nyuddannet, eller har du været selvstændig, gælder andre regler.

Læs mere om retten til dagpenge

Du kan få op til 90% af den arbejdsindkomst, du hidtil har haft. Du kan dog højst få 20.359,- kr./md. + evt. et beskæftigelsestillæg på op til 3.840 kr. i de første 3 måneder.

Det vil sige, at du maksimalt kan få 24.199 kr./md. i hver af de første 3 måneder.  

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledighedsdag. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt Jobcentret som ledig

Læs mere her

CA får herefter automatisk besked om, at du har meldt dig ledig. Du vil indenfor 24 timer modtage en mail fra os, der beskriver, hvad du skal gøre for at modtage dagpenge.

Meld dig ledig på jobnet.dk

Hvordan får du udbetalt dine dagpenge

På jobnet.dk kan du via ”Min Side/Mine dagpenge” få adgang til en række tællere, der viser dig flere oplysninger om dine dagpenge. Oplysningerne bliver løbende opdateret.

Læs mere om dagpengetællerne

Fradrag

Hvis du er fuldt ledig i en måned, får du dagpenge for 160,33 timer. Men du får fradrag i dagpengene, hvis du har arbejde eller lønindtægter, ikke står tilmeldt som ledig hos jobcenteret, holder ferie, er syg eller på anden måde ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Efter der efter diverse fradrag mindre end 14,8 timer tilbage af de 160,33 timer, kan du ikke få udbetalt dagpenge for måneden.

Læs mere om fradrag i dine dagpenge

G-dage

Din tidligere arbejdsgiver skal betale dig en godtgørelse for de to første ledighedsdage, når du stopper med at arbejde. Det kaldes g-dage.

Læs mere om G-dage

Du kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer), som du skal bruge inden for en periode på 3 år.

Er du nyuddannet kan du som hovedregel få dagpenge i 1 år (1.924) timer, som du skal bruge inden for en periode på 2 år

Vær opmærksom på at du både kan forlænge og genoptjene dine dagpenge med eventuelle arbejdstimer. Læs mere her

Hvor længe kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver ledig igen?

Hvis du bliver ledig igen, kan du bruge resten af de timer med dagpenge, du eventuelt har tilbage fra din oprindelige dagpengeperiode, medmindre du har nået at optjene en ny 2-årig periode med dagpenge.

Læs mere her

Du kan optjene en ny 2-årig periode med dagpenge, hvis du, siden du sidst fik dagpenge, har haft en vis mængde arbejdstimer som enten lønarbejder, freelancer eller selvstændig.

Går du i arbejde og bliver du herefter ledig uden at have genoptjent ret til en ny to-årig dagpengeperiode, vil du fortsætte med at bruge af de timers ret til dagpenge, du har tilbage fra første optjening.

Læs mere om genoptjening af dagpenge

 

Opbruger du dine dagpenge, inden du har genoptjent en ny 2-årig periode, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med de arbejdstimer, du har haft, siden du sidst fik ret til en periode med dagpenge.

BEMÆRK: Du skal være meget opmærksom på, at du ikke kan bruge de samme arbejdstimer, du har forlænget din dagpengeperiode med, til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeperiode.

Læs mere om forlængelse af dagpengeperioden

 

Har du inden for de seneste 8 år modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din dagpengeret reduceret med en måned.

Eksempel

Bliver du fx ledig d. 1. juli 2020, vil du som udgangspunkt få ret til dagpenge i 2 år (3.848 timer). Har du tidligere været ledig og sammenlagt fået mindst 4 års dagpenge siden d. 1. juli 2012, vil du i stedet få ret til dagpenge i 1 år og 11 måneder.

Hver 4. måned er karensmåned. Vi skal trække dig for et beløb, der svarer til en dags dagpenge, hvis du ikke har arbejdet mere end 148 timer i en 4 måneders periode. Din første karensperiode begynder fra den 1. i den måned, hvor du begynder at få udbetalt dagpenge.

Jobsøgning

Hjælp til din jobsøgning

Du behøver ikke stå alene med jobsøgningen. Vi hjælper dig med at finde den bedste vej til jobbet med karriererådgivning, webinarer, e-bøger, artikler, podcasts og jobsøgningsværktøjer.

Krav og regler, mens du er ledig

Mens du er ledig

Du skal til møde med CA cirka en gang om måneden i de første tre måneders ledighed. Derefter skal du til møde med dit lokale jobcenter cirka en gang om måneden i 4.-6. måneds ledighed. Og derefter efter behov.

Al information fra os finder du i ”Mit CA”, men som ledig modtager du informationer fra både os og jobcentret. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din e-mail og e-boks hver dag, da du kan blive indkaldt til møder med dags varsel.

Du kan kontakte CA ved at sende os en besked eller ringe til os på 33 14 90 45.

Cirka en uge inden måneden slutter, skal du udfylde og indsende dit dagpengekort. Du skal på dagpengekortet oplyse om dine arbejdstimer, sygdom, ferie osv., som du allerede har haft i den pågældende måned, og hvad du forventer at have af aktiviteter for resten af måneden.

Det er vigtigt, at du indsender dagpengekortet hver måned, også selvom der ikke er ændringer i dine aktiviteter. Du finder dagpengekortet på ”Mit CA”, hvor der også er en videoguide til, hvordan du udfylder det.

Udfyld dagpengekortet her

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne få dagpenge. Det betyder kort sagt, at du skal søge job og tage imod relevante jobtilbud. Du skal selvfølgelig søge job inden for dit faglige område, men du skal også være fagligt og geografisk mobil - op til 3 timer dagligt med offentlig transport ud og hjem. Dette gælder i de første 3 måneder af din ledighed. Herefter vil du skulle søge ud over de 3 timers transporttid.

Læs mere om hvor mange job, du skal søge

Læs mere om din pligt til at stå til rådighed

For at vi kan udbetale dagpenge til dig hver måned, skal du være aktiv jobsøgende fra første dag, du er ledig. Det betyder, at du hver uge (allerede fra første uge) skal udfylde din joblogjobnet.dk.

Det er kun dine registreringer i jobloggen, der tæller med, når vi skal vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere om, hvordan du registrerer din jobsøgning

Mens du søger dagpenge, kan der være forskellige situationer, hvor der opstår tvivl om din rådighed, som vi vil tale med dig om.

Udbetalingen af dine dagpenge kan blive påvirket i en kortere eller længere periode, og du kan risikere at få karantæne for selvforskyldt ledighed.

Læs mere om selvforskyldt ledighed, karantæne og gyldige grunde

Hvis du bliver syg, skal du allerede på første sygedag melde dig syg via ’Min side’ på jobnet.dk – så får vi det automatisk at vide. Du behøver altså ikke kontakte os, medmindre du skal til møde hos os samme dag.

Du skal melde dig syg, også selvom du kun er syg en enkelt dag. Ellers mister du dagpenge eller sygedagpenge for sygedagen.

Huske at melde dig rask igen, når du ikke længere er syg.

Læs mere om sygdom mens du er ledig

Du skal oplyse om ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden feriens start  – så får vi det automatisk at vide. Giv besked om din ferie i så god tid som muligt, så undgår du at møder eller aktivering spænder ben for din ferieplanlægning.

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har optjent dem. Du kan naturligvis altid holde ferie uden dagpenge, du skal blot give besked på jobnet.dk senest 14 dage inden feriens start.

Læs mere om ferie og feriedagpenge

Både mødre og fædre har ret til barselsorlov. Hvis du er ledig og skal på barsel, skal du kontakte CA a-kasse og dit Jobcenter, den dag du går på barsel.

Læs mere om barsel imens, du er ledig

Aktivering

Efter du har været ledig en periode, har du ret og pligt til aktivering. Aktivering kan være virksomhedspraktik, job med løntilskud, vejledningsforløb eller uddannelse.

Læs mere om aktivering

Pålagt jobsøgning og henvisning til job

Jobcentret kan også pålægge dig at søge konkrete job, og de kan henvise dig til job, som en arbejdsgiver har bedt jobcentret om henvisning af ledige til.

Søger du ikke de job du er blevet pålagt, vil vi få besked om, at der er tvivl om din rådighed, og så risikerer du at miste din ret til dagpenge.

Læs mere om selvforskyldt ledighed og karantæne

Du skal til møde med CA cirka en gang om måneden i de første tre måneders ledighed. Derefter skal du til møde med dit lokale jobcenter cirka en gang om måneden i 4.-6. måneds ledighed. Og derefter efter behov.

Særlige situationer

Har du allerede et deltidsarbejde, eller får du arbejde på deltid som lønmodtager, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du begynder arbejde på nedsat tid for at få afklaret, om du opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge. Vær særligt opmærksom på at få udfyldt og indsendt din frigørelsesattest.

Hent frigørelsesattest

Læs mere om supplerende dagpenge

Mens du er på dagpenge, er der visse muligheder for at fortsætte selvstændige aktiviteter, som du allerede havde, inden du blev ledig. Det er også muligt at starte selvstændig virksomhed, mens du er ledig.

Der er dog stor forskel på, hvilken betydning det har for dine dagpenge. Derfor skal du gøre dig nogle overvejelser, hvis du ønsker at arbejde som selvstændig, mens du er ledig.

Vi anbefaler dig at kontakte os, inden du starter en selvstændig aktivitet, så vi kan vejlede dig omkring dine muligheder for at modtage supplerende dagpenge.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge

Der er flere muligheder for uddannelse og opkvalificering. Det afhænger af dit nuværende uddannelsesniveau og retning. Det er derfor altid en god idé at kontakte CA, inden du starter på et kursus eller en uddannelse.

Læs mere om uddannelse, mens du er ledig

Under visse betingelser kan du få udbetalt dagpenge fra Danmark i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. Hvis du skal til en ansættelsessamtale i udlandet, kan du få dagpenge, selvom du ikke opholder dig i Danmark.

Får du arbejde i udlandet, bør du kontakte os, så vi kan informere dig i forhold til gældende lovgivning.

Læs mere om at arbejde og jobsøgning i udlandet

Du kan arbejde op til 44 timer hver måned uden fradrag i dine dagpenge, hvis du udfører frivilligt ulønnet arbejde. CA skal godkende dette, inden du starter, og du skal udfylde en ansøgningsblanket via vores hjemmeside.

Læs mere om muligheden for frivilligt ulønnet arbejde, mens du er ledig

Når du får arbejde

Det er vigtigt, at skelne mellem om du får fuldtidsarbejde og dermed ikke skal have dagpenge, eller du får et deltidsarbejde og ønsker at få supplerende dagpenge. Vi har beskrevet, hvad der er vigtigt at være opmærksom på i de to forskellige situationer.

Har du allerede et deltidsarbejde, eller får du arbejde på deltid som lønmodtager, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge.

Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du begynder arbejde på nedsat tid for at få afklaret, om du opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge

Du skal være jobsøgende helt frem til du går i job, eller du afmelder dig som ledig på jobnet.dk.

Du kan dog blive fritaget for at søge job og komme til møder i op til 6 uger, før du starter i arbejde. Se her, hvordan du bliver fritaget for jobsøgning m.m.

Du skal afmelde dig som ledig på jobnet.dk, fra den dato, du starter i arbejde. Du kan sagtens registrere første arbejdsdag frem i tiden. Når du gør dette, bliver du automatisk afmeldt jobnet.dk fra din første arbejdsdag.

Læs mere her om, hvad du skal gøre, når du får fuldtidsarbejde