Lønsikring - Øget økonomisk sikkerhed

Med CA Lønsikring kan du få et supplement til dagpengene, hvis du bliver ledig. Du bestemmer selv, hvor stor økonomisk sikkerhed du vil have. Pris fra 49,-/md.

OBS: Gratis 4. kvartal
Oktober, november og december 2022 vil være præmiefri måneder for alle CA Lønsikring-kunder, såvel nuværende som kommende. 

Det kan være svært at forudsige, hvad der vil ske i dit arbejdsliv, men når du tegner en lønsikring i CA, er du sikret et økonomisk supplement til dagpenge. Hvor stort supplementet skal være, og hvornår det første gang skal udbetales, er op til dig.

Vi har gjort CA Lønsikring fleksibel, så du selv kan sammensætte den løsning, der passer dig bedst. Du kan vælge udbetalinger fra 2.000 kr. og op til 60.000 kr. med dækningsperiode på 3, 6, 9 eller 12 måneder pr. ledighedsforløb og vælge lønsikring både med og uden selvrisiko på 30 dage. Så der er god mulighed for at sammensætte den dækning, der matcher dine behov. Prisen/præmien er fra 49 kr. pr. måned (36 kr. efter skat).

Efter udløbet af evt. selvrisikoperiode, vil udbetalingen sker månedligt, men udbetalingen beregnes pr. dag. Tiltræder du fx først det nye job en uge inde i måneden, vil du derfor stadig få udbetaling for den første uge.

En lønsikring, der dækker op til 90 % af din løn

Udbetalingerne fra CA Lønsikring kommer oven i dagpengene, men hvordan din lønsikring skal dække, er i høj grad op til dig.

Med CA Lønsikring, kan du få dækket helt op til 90 % af din løn eller maksimalt 60.000 kr. om måneden udover dagpenge. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne. CA Lønsikring dækker i sammenlagt 36 måneder.  Det er tilladt at tage op til 12 måneders midlertidigt arbejde og komme tilbage til forsikringsdækning for de resterende ledighedsperioder.

Udover dækning ved arbejdsløshed dækker CA Lønsikring også med udbetalinger, hvis du bliver uarbejdsdygtig som følge af sygdom. Forsikringsydelsen ved uarbejdsdygtig udgør 50 % af den valgte ydelse, og udbetales skattefrit. Bemærk at lønforsikringen ikke dækker sygdom, som du havde kendskab til før forsikringens tegningsdato, eller tidligere har lidt af. Vær derfor opmærksom på at læse forsikringsvilkårene grundigt, så du ved, hvordan du er dækket.

Kontakt lønsikring

Marsh, Teknikerbyen 1
2830 Virum
Telefon: 45 95 46 71
Mail: ca.lonsikring@mmc.com

Telefontid
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Skadesanmeldelse

Skal du anmelde en 'skade' til CA Lønsikring ved opstået ledighed / uarbejdsdygtighed eller ved fortsat ledighed, skal du gøre det online.

Anmeld din skade

Kort om lønsikring
 • Dækning på op til 90% af din hidtidige løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.
 • Dækning på op til 60.000 om måneden, udover dagpengene. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.
 • Dækning / udbetalinger i op til 36 måneder, maksimalt den valgte dækningsperiode på 3, 6, 9 eller 12 måneder pr. ledighedsperiode.
 • Ansatte med min. 80 timer om måneden kan tegne forsikringen.
 • I en ledighedsperiode kan du tage op til 12 måneders midlertidigt arbejde, og komme tilbage til de resterende perioder med forsikringsdækning.
 • Du kan vælge CA Lønsikring både med og uden en selvrisiko på 30 dage. Du kan altså vælge, om den første måneds ledighed skal være dækket og om du dermed vil have den første udbetaling fra lønforsikringen, når du har været ledig i 30 eller 60 dage. Herefter kan du få udbetaling hver måned, hvor udbetalingen beregnes pr. ledighedsdag.
 • 9 måneders startkarens/kvalifikationsperiode. Du må ikke blive opsagt eller få kendskab til din opsigelse de første 9 måneder efter tilmelding til ordningen.
 • Hvis du har en anden, tilsvarende, tillægsforsikring, kan du overføre ancienniteten fra den, når du skifter til CA Lønsikring, hvis du i øvrigt opfylder kriterierne for tegning af forsikringen.

Vær opmærksom på startkarens/kvalifikationsperiode på lønsikringen

Når du tilmelder dig CA Lønsikring, er der en startkarens/kvalifikationsperiode på 9 måneder. Det betyder, at du ikke må blive opsagt eller få kendskab til din opsigelse i de første 9 måneder efter tilmelding til ordningen. Når kvalifikationsperioden er udløbet, er du klar til at modtage lønsikring, hvis du bliver ledig på arbejdsmarkedet.

Hvis du har en anden, tilsvarende, lønforsikring, kan du overføre ancienniteten fra den, når du skifter til CA Lønsikring, og dermed nedsættes eller bortfalder kvalifikationsperioden for din CA Lønsikring.

Krav for tegning af CA Lønsikring

For at tilmelde dig CA Lønsikring skal du opfylde en række krav: 

 • Du er medlem af CA a-kasse
 • Du er mindst 18 år og under 60 år på forsikringens tegningsdato
 • Du har et dansk CPR-nummer
 • Du er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 80 timer om måneden i mindst 6 sammenhængende måneder umiddelbart før køb eller ændring af lønsikringen
 • Du er ikke selvstændig erhvervsdrivende, vikar, ansat i fleksjob eller i job med løntilskud
 • Du er ikke arbejdsløs og har ikke - eller burde have - kendskab til kommende ledighed.

I forsikringens løbetid er det en forudsætning, at du til stadighed opfylder kravet om CA-medlemskab. Du kan være tilmeldt ordningen, til du fylder 65 år.