Formularer

Her kan du finde alle vores formularer: indmeldelse, ledighedserklæring, dagpengekort osv.. Du vil blive påkrævet, at logge ind, hvis det er nødvendigt for udfyldelse af formular.

Ledig

Ledighedserklæring Online
Dagpengekort (AK003) Online
Fraværserklæring* (AR296)  Online
Lægeattest (AR275) PDF
Indberet supplerende oplysninger (bestyrelses og pensionsoplysninger) Online
Erklæring om frivillig ulønnet arbejde Online
Kursuserklæring Online
Ansøg om jobrettet uddannelse (AR237) PDF
Overdragelseserklæring (AR290) PDF
   
*: ledig efter sygdom, barsel eller længerevarende ferie eller fri for egen regning  

Nyuddannet/studerende

 
Udskydelse af dimissionsdato Online
Skift status til nyuddannet Online
Hvis du læser videre/registrer din videre uddannelse N/A
Ansøg om fritagelse af administrationsbidrag Online
Ansøg om fritagelse af kontingent studerende Online
Forhåndsgodkendelse af speciale (AK067) PDF

Supplerende dagpenge

 
Frigørelsesattest (AR230) PDF
Oplysninger om beskæftigelse som lønmodtager (AK037) PDF
Ansøg om selvstændig bibeskæftigelse Online

Selvstændig

 
Ansøg om selvstændig bibeskæftigelse Online
Ansøg om formueforvaltning Online
Ansøg om fritidsbeskæftigelse Online

Ferie

 
Ansøg om feriedagpenge Online

Udlandet

 
Ansøg om dagpenge i udland (EØS) Online
Ansøg om attest PD U1 PDF
Ansøg om attest PD U2 PDF

Efterløn

 
Ansøg om efterløn (AR283) Online
Ansøg om skattefri præmie Online
Ansøg om udbetaling af efterlønsbidrag Online
Efterlønsbevis Online
Efterlønskort Online
Efterlønskort - Bosat i andet EØS land (AR241) PDF
Efterlønskort - Selvstændig bibeskæftigelse (AR297) PDF
Halvårserklæring Online
Fravalg af efterlønsordning (AR252) PDF
Oplys beskæftigelse for efterlønner (AK045) PDF

Befordring

 
Ansøg om befordringsgodtgørelse ved aktivering (AB421) Online
Ansøg om befordringsgodtgørelse ved CA samtale PDF

Kontingent og medlemskab

 
Indmeldelse i CA Online
Indmeldelse i CA Advokathjælp Online
Udmeldelse af CA Online
Udmeldelse af CA Advokathjælp Online
Ansøg om fritagelse af kontingent Online

Jobsøgning

 
Jobsøgningsstrategi Online