swipegesture

Satser for dagpenge, efterløn og andre ydelser

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger af din situation og af dit tidligere indkomst-niveau. Her kan du læse om, hvordan vi beregner din dagpengesats.

Det er staten, der fastsætter dagpengesatsen, satserne for dagpenge til nyuddannede, efterløn og andre ydelser. Satserne bliver justeret en gang om året.

Her får du et overblik over de gældende satser. Alle satserne er angivet pr. måned før skat.

Dagpenge på baggrund af beskæftigelse

Hvis du får dagpenge på baggrund af beskæftigelse (evt. i kombination med en uddannelse), får du en individuel dagpengesats, som svarer til 90% af din gennemsnitlige arbejdsindtægt inden du blev ledig. Dog højst 19.828 kr. pr. måned.

De fleste vil dog få mindre end 90% af lønnen, da der er en maksimal dagpengesats. Der er derimod ingen nedre grænse for din dagpengesats.

Hvis du bliver ledig den 1. maj 2023 eller sendere, kan du som fuldtidsforsikret få et beskæftigelsestillæg på op til 3.721 kr./md. i de første 3 måneders ledighed. Det kræver, at du gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på 28.320 kr./md.

Hvis du er deltidsforsikret, er beskæftigelsestillægget på op til 2.480 kr./md. Det kræver, at du gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på 18.880 kr./md. 

Dagpengesats på baggrund af beskæftigelse

Max dagpengesats pr./md. Max beskæftigelsestillæg pr./md de første 3 måneder 

Fuldtidsforsikret

19.728,- kr. 3.721,- kr.
Deltidsforsikret 13.152,- kr. 2.480,- kr.

 

Dagpenge alene på baggrund af uddannelse

Hvis du får dagpenge alene på baggrund af en uddannelse, får du en fast dagpengesats, som afhænger af, om du er forsørger, og om du er fyldt 30 år.  

Fuldtidsforsikret: Dagpengesats alene på baggrund af uddannelse

Dimittendsats pr./md. de første 3 måneder Dimittendsats pr./md. efter de første 3 måneder

Forsørger for et barn

16.177,- kr. 16.177,- kr.

Ikke forsørger, 30 år eller ældre

14.106,- kr.  12.253,- kr. 

Ikke forsørger, under 30 år

14.106,- kr. 9.700,- kr.
 

Deltidsforsikret: Dagpengesats alene på baggrund af uddannelse

Dimittendsats pr./md. de første 3 måneder Dimittendsats pr./md. efter de første 3 måneder

Forsørger for et barn

10.785,- kr. 10.785,- kr.

Ikke forsørger, 30 år eller ældre

9.404,- kr.    8.169,- kr.

Ikke forsørger, under 30 år. 

9.404,- kr. 6.467,- kr.

 

Efterlønssatser 

Om du kan få 100% eller 91% af den maksimale dagpengesats i efterløn afhænger af, om du lever op til 2-års reglen.

Efterløn

100% sats  91%

Fuldtidsforsikret

19.728,- kr. 17.952,- kr.

Deltidsforsikret

13.152,- kr. 11.968,- kr.

 

Øvrige satser

G-dage er betegnelsen for første og anden ledighedsdag, hvor din arbejdsgiver skal betale dig godtgørelse i stedet for, at du får dagpenge fra CA.  

En hel g-dag svarer i 2023 til 911,- kr.

En halv g-dag svarer i 2023 til 456,- kr.

Denne sats bruger vi fx, hvis du har haft indtægter fra ukontrollabelt arbejde, som skal modregnes i dine dagpenge

I 2023 er satsen 268,63.