swipegesture

Satser for dagpenge, efterløn og andre ydelser

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger af din situation og af dit tidligere indkomst-niveau. Her kan du læse om, hvordan vi beregner din dagpengesats.

Det er staten, der fastsætter dagpengesatsen, satserne for dagpenge til nyuddannede, efterløn og andre ydelser. Satserne bliver justeret en gang om året.

Her får du et overblik over de gældende satser. Alle satserne er angivet pr. måned før skat.

Dagpenge på baggrund af beskæftigelse

Hvis du får dagpenge på baggrund af beskæftigelse (evt. i kombination med en uddannelse), får du en individuel dagpengesats, som svarer til 90% af din gennemsnitlige arbejdsindtægt inden du blev ledig. Dog højst 20.359 kr. pr. måned, som er den maksimale dagpengesats.

De fleste vil dog få mindre end 90% af lønnen på grund af den maksimale dagpengesats. Der er derimod ingen nedre grænse for din dagpengesats.

Du kan få den maksimale dagpengesats, hvis du i gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på mindst 24.588,- kr./md. 

Du kan som fuldtidsforsikret få et beskæftigelsestillæg på op til 3.840 kr./md. i de første 3 måneders ledighed. Det kræver, at du i gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på 29.226 kr./md.

For at få den højeste sats for deltidsforsikrede på 13.573,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 16.393,- kr./md.

Hvis du er deltidsforsikret, er beskæftigelsestillægget på op til 2.560 kr./md. Det kræver, at du i gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på 19.484 kr./md. 

Dagpengesats på baggrund af beskæftigelse

Max dagpengesats pr./md. Max beskæftigelsestillæg pr./md de første 3 måneder 

Fuldtidsforsikret

20.359,- kr. 3.840,- kr.
Deltidsforsikret 13.573,- kr. 2.560,- kr.

 

Dagpenge alene på baggrund af uddannelse

Hvis du får dagpenge alene på baggrund af en uddannelse, får du en fast dagpengesats, som afhænger af, om du er forsørger, og om du er fyldt 30 år.  

Fuldtidsforsikret: Dagpengesats alene på baggrund af uddannelse

Dimittendsats pr./md. de første 3 måneder Dimittendsats pr./md. efter de første 3 måneder

Forsørger for et barn

16.694,- kr. 16.694,- kr.

Ikke forsørger, 30 år eller ældre

14.557,- kr.  12.645,- kr. 

Ikke forsørger, under 30 år

14.557,- kr. 10.011,- kr.
 

Deltidsforsikret: Dagpengesats alene på baggrund af uddannelse

Dimittendsats pr./md. de første 3 måneder Dimittendsats pr./md. efter de første 3 måneder

Forsørger for et barn

11.130,- kr. 11.130,- kr.

Ikke forsørger, 30 år eller ældre

9.705,- kr.    8.430,- kr.

Ikke forsørger, under 30 år. 

9.705,- kr. 6.674,- kr.

 

Efterlønssatser 

Om du kan få 100% eller 91% af den maksimale dagpengesats i efterløn afhænger af, om du lever op til 2-års reglen.

Efterløn

100% sats  91%

Fuldtidsforsikret

20.359,- kr. 18.527,- kr.

Deltidsforsikret

13.573,- kr. 12.351,- kr.

 

Øvrige satser

G-dage er betegnelsen for første og anden ledighedsdag, hvor din arbejdsgiver skal betale dig godtgørelse i stedet for, at du får dagpenge fra CA.

En hel g-dag svarer i 2024 til 940,- kr.

En halv g-dag svarer i 2024 til 470,- kr.

Denne sats bruger vi fx, hvis du har haft indtægter fra ukontrollabelt arbejde, som skal modregnes i dine dagpenge

I 2024 er satsen 277,76.