Satser for dagpenge, efterløn og andre ydelser

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger af din situation og af dit tidligere indkomst-niveau. Her kan du læse om, hvordan vi beregner din dagpengesats.

Det er staten, der fastsætter dagpengesatsen, satserne for dagpenge til nyuddannede, efterløn og andre ydelser. Satserne bliver justeret en gang om året.

Her får du et overblik over de gældende satser.

Satser for dagpenge og efterløn

Alle satserne er angivet pr. måned før skat.

Dagpenge

Månedlig før skat 2022

Månedlig før skat 2023

Maksimal dagpengesats, fuldtid

19.351,- kr.

19.728,- kr.

Maksimal dagpengesats, deltid

12.901,- kr.

13.152,- kr.

Dimittendsats, forsørger, fuldtid

15.868,- kr.

16.177,- kr.

Dimittendsats, forsørger, deltid

10.579,- kr.

10.785,- kr. 

Dimittendsats, ikke forsørger, fuldtid

13.836,- kr.

14.106,- kr. 

Dimittendsats, ikke forsørger, deltid

9.224,- kr.

9.404,- kr.

Efterløn

 

 

Efterløn (100%), fuldtid

19.351,- kr.

19.728,- kr.

Efterløn (100%), deltid

12.901,- kr.

13.152,- kr. 

Efterløn (91%), fuldtid

17.609,- kr.

17.952,- kr.

Efterløn (91%), deltid

11.740,- kr.

11.968,- kr. 


Om du kan få 100% eller 91% af den maksimale dagpengesats i efterløn afhænger af, om du lever op til 2-års reglen.

Øvrige satser

G-dage er betegnelsen for første og anden ledighedsdag, hvor din arbejdsgiver skal betale dig godtgørelse i stedet for, at du får dagpenge fra CA.  

En hel g-dag svarer i 2022 til 893,- kr. og i 2023 til 911,- kr.

En halv g-dag svarer i 2022 til 447,- kr. og i 2023 til 456,- kr.

Denne sats bruger vi fx, hvis du har haft indtægter fra ukontrollabelt arbejde, som skal modregnes i dine dagpenge

I 2022 er satsen 259,80, og i 2023 er den 268,63.