swipegesture

Arbejde i udlandet – jobsøgning i udlandet

Du skal opholde dig i Danmark, for at have ret til dagpenge.

Der er dog 3 muligheder for at få dagpenge under ophold i udlandet:

  • Hvis du rejser ud og hjem samme dag
  • Ophold i op til 5 dage ved jobsamtale i udlandet. Både a-kassen og Jobcenteret skal have besked, og du skal sende os dokumentation for, at du skal til jobsamtale
  • Hvis du er EØS-borger, kan du få dagpenge i op til tre måneder mens du søger job i et andet EØS-land

Reglerne kan være indviklede, så vi anbefaler, at du kontakter os i god tid, inden du rejser.

Vil du søge job og opholde dig i et andet EØS-land, kan du få danske dagpenge i op til tre måneder.

Der er visse betingelser for at det kan lade sig gøre, bla.

  • Du skal være statsborger i et EØS-land
  • Du skal være medlem af CA i hele den periode, du er ude at rejse
  • Du skal være ledig og have ret til dagpenge
  • Din ansøgning om dagpenge i udlandet skal være godkendt af CA, inden du rejser. Formularen finder du her
  • Du skal opholde dig i Danmark og være tilmeldt Jobcenteret i mindst 4 uger forud for din afrejse*

*Hvis du er statsborger i det EØS-land, du ønsker at søge arbejde i, så er det nok, at du har været tilmeldt Jobcentret i 1 uge. Der er også mulighed for at få dispensation for kortere tilmelding, hvis du skal til en jobsamtale, eller du skal flytte med din ægtefælle/samlever.

Når du er afsted

Du skal tage af sted på præcis den dag, du har søgt om. På dagen, du forlader Danmark, skal du afmelde dig på www.jobnet.dk.  Du skal tilmelde dig på det lokale jobcenter i det pågældende land inden, der er gået 7 kalenderdage (dvs. lørdag og søndag tæller med).

I vores brev om godkendelse af dine EØS-dagpenge, har vi medsendt nogle dokumenter, som du skal medbringe til det lokale Jobcenter ved tilmeldingen.

Mens du opholder dig i det pågældende EØS-land, skal du følge de lokale regler for jobsøgning. Du skal altså ikke registrere din jobsøgning i din joblog eller deltage i samtaler hos CA og Jobcenteret i Danmark. Du skal dog stadig udfylde dit dagpengekort hver måned.

Hvis jeg ikke finder arbejde i min 3-måneders periode?

Hvis du ikke finder arbejde, skal du være tilbage i Danmark, så du kan tilmelde dig dit jobcenter som ledig, inden de tre måneder er udløbet. Det betyder, at du skal tilmelde dig Jobcenteret i Danmark senest den sidste dag i den godkendte periode.

Datoen vil fremgå tydeligt af vores godkendelsesbrev.

Hvis du ikke overholder fristen, kan du ikke få dagpenge i Danmark, før du har haft arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger.

Hvis du får job i udlandet, er det en god ide at kontakte os, uanset om det er et EØS-land i det øvrige udland.

Det gælder både dig, der har været på jobsøgning i et EØS-land og fået job, og dig, der rejser til udlandet direkte for at starte i et nyt job uden en forudgående periode som ledig på dagpenge.

Hvis du får arbejde i et EØS-land eller i Schweiz

Du bliver som hovedregel dækket af den nationale arbejdsløshedsforsikring, hvis du får arbejde i et EØS-land eller i Schweiz. Det betyder, at du skal udmeldes af CA fra det tidspunkt, du bliver omfattet af det andet lands forsikring. Det vil fremgå af din lønseddel, at du betaler til den nationale forsikring.

I Finland og Sverige kan du også vælge at indmelde dig i en a-kasse, men i alle andre lande findes og betales basisforsikringen via skatten. Derfor skal du sende os en kopi af din første lønseddel, når du modtager den, så vi kan udmelde dig med tilbagevirkende kraft. Har du betalt for meget kontingent til os, tilbagebetaler vi beløbet til dig hurtigst muligt.

Din udmeldelse af CA betyder også, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag under dit arbejde i et EØS-land eller i Schweiz. Betaler du allerede til efterlønsordningen, har du til gengæld mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være et stort beløb, du vil skulle efterbetale.

Der er desuden en række regler om længden af a-kassemedlemskab, du skal være opmærksom på. Især hvis du er i udlandet i lang tid, eller du overvejer at gå på efterløn kort tid efter, du er vendt tilbage til Danmark. Her kan du læse mere om efterlønsreglerne.

Bemærk! Hvis du fylder 30 år, mens du arbejder i et andet EØS-land, skal du have betalt til efterlønsordningen i mindst én dag, før du rejser, hvis du vil bevare retten til efterløn. Har du ikke betalt denne ene dag, vil du være afskåret fra nogensinde at gøre brug af efterlønsordningen. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, inden du rejser.

Beder de udenlandske myndigheder dig om en såkaldt blanket PD U1, skal du først udfylde og sende os blanket EØS4, hvor du ansøger om en PD U1. Så laver vi en PD U1 til dig på den baggrund.

Du skal være tilbage i Danmark inden, der er gået 8 uger fra din sidste arbejdsdag, eller fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet ophører. Du skal også have meldt dig ind i a-kassen indenfor samme tidsfrist. Genindmeldelse i a-kassen sker ikke automatisk.

Meld dig ind i CA

Du skal søge om et dokument PD U1 fra myndighederne i det land, hvor du har arbejdet. Dokumentet skal du sende til os via Mit CA. Det er et ufravigeligt krav, at vi får denne PD U1 for at kunne overføre din dine perioder med medlemskab fra udlandet.

Har du ikke fået en PD U1 med dig hjem, kan vi undtagelsesvis søge om det for dig. Det kræver, at du udfylder og sender os blanket EØS6, men du skal være klar over, at det kan tage lang tid at indhente blanketten.

Du skal også sørge for at gemme dine lønsedler, din kontrakt og anden dokumentation for ansættelsen, da det eventuelt kan bruges til at optjene en ny periode med dagpenge, når du vender hjem.

Har du været udmeldt af a-kassen i mere end 5 år, skal du også starte i arbejde i Danmark indenfor fristen på 8 uger fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet stoppede.

For at få overført perioderne med medlemskab fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet, skal du have arbejdet mindst 296 timer i løbet af de efterfølgende 12 uger. Arbejdet skal udføres i Danmark. Først når dette krav er opfyldt, kan du få dagpenge igen. Din dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af arbejdet i Danmark efter du kom hjem.

Hvis du midlertidigt bliver udstationeret for en dansk arbejdsgiver i EØS eller Schweiz, kan du fortsætte medlemskabet af CA.

Det er en betingelse, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din sociale sikring i Danmark. Du vil samtidig også være omfattet af dansk lovgivning i forhold til sygesikring, sygehusbehandling, dagpenge ved sygdom og barsel mv.

Læs mere hos Udbetaling Danmark 

Når du arbejder uden for EU/EØS, kan du stadig beholde dit medlemskab og anciennitet hos CA, hvis du fortsat ønsker at have mulighed for at søge dagpenge med det samme, når du vender hjem til Danmark. Du bevarer kun din ret til dagpenge direkte, hvis du bevarer dit medlemskab.

Det er vigtigt, at du gemmer dine kontrakter og dine lønsedler, da vi skal bruge dem til at afgøre, om du opfylder kravene til at kunne få dagpenge.